Arbeidsplasser trues. Regjeringen vil nekte industrien støtte til å fjerne CO2.

Arbeidsplasser trues. Regjeringen vil nekte industrien støtte til å fjerne CO2.

Nok en gang begynner regjeringen å rote med støtte til industrien. De må være klar over at de balanserer på en stram linje når de begynner å tukle med vilkårene som Enova skal legge til grunn når de skal tildele støtte.

Arbeidsplasser kan trues når god støtteordning endres

Nok engang har de gjort en endring som vil slå svært negativt ut for industrien om det blir satt ut i livet. VG fremstiller det som en kamp mellom et SKAL få støtte og KAN få støtte.

Enova har så langt vært med på å gi støtte til en rekke prosjekt i industrien. Tiltak som går på å redusere CO2 utslipp, forbedre energieffektiviteten og installere ny teknologi. Alt er med på å skape en ren og fremtidsrettet industri. Aluminiumpiloten på Karmøy til 3,5 milliarder er eksempel på et slikt tiltak.

Det de nå sier er at midlene ikke kan brukes til å gi støtte til industribedrifter i kvotepliktig sektor (les olje, gass og industri), men kun til teknologiutvikling i ikke kvotepliktig sektor (les transport og landbruk). Stein Lier Hansen sier til VG at hadde Hydro søkt om støtte til å bygge pilotanlegg på Karmøy i dag ville de muligens ikke fått støtte med ny ordning for støtte.

Høyre og Frp sitt forsøk på å ta bort CO2 kompensasjonen ble stoppet

Da Høyre og Frp regjeringen kom til makten, var noe av det første de gjorde å avvikle Co2 kompensasjonen til kraftforedlende industri. Etter intens lobbyvirksomhet og trussel om politisk streik, klarte Industri Energi og Norsk Industri å få kompensasjonsordningen på plass igjen. Ordningen skal sikre at det påslaget vi får i strømprisen vår på grunn av at Europeiske kullkraft må betale Co2 avgift, skal kompenseres for i og med at vi produserer med vannkraft.

Etter regjeringen hadde fjernet kompensasjonen og deretter innført den igjen, sa de at det var et arbeidsuhell. De hadde ikke som intensjon å stenger ned den norske prosessindustrien sa de. Det tviler jeg på var intensjonen når vi nå ser hva som skjer.

Som vanlig sier professor Strøm nei – eller som denne gang, kan ikke.

Vi må huske på at støtte til industrien henger i en tynn tråd. Folk som professor Steinar Strøm har betydelige venner i regjeringspartiene når det gjelder slike spørsmål, og han sier dette på Facebook.

Norsk Industri kjemper som alltid for subsidier, nå fortsatt støtte til investeringer som reduserer CO2 utslipp. Industrien er i kvotepliktig sektor, så regjeringen sier det bør være nok. Og skriver at industrien KAN få støtte. Industrien vil at KAN skal erstattes med SKAL. Jeg støtter regjeringens forslag, og kanskje til og med bør en erstatte KAN  med KAN IKKE

Les artikkelen i VG i sin helhet

Lest denne: Sosial dumping skal til livs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *