Skolens oppdrag er bredt, noen kompetanser er lettere å måle enn andre. Vi må være forsiktig slik at vi ikke ender opp med en skole der det som er lettest å måle blir viktigst å lære.

Skolen skal få frem det beste i hver enkelt av barna