Arbeidskontrakter uten verdi

Arbeidskontrakter uten verdi

I min jobb så blir jeg ofte kontaktet av medlemmer som er i arbeid, men på korte arbeidskontrakter, tilkallingskontrakter og andre typer midlertidige ansettelser. De fleste av disse viser seg å ha krav på fast stilling, men får ikke gjennom kravene hos sine arbeidsgivere. Disse faller utenfor i vårt samfunn i dag. De kan ikke få lån i banken, de er ofte underbetalt i forhold til tariffen og de er utrygge. Det verste av alt er at mye av dette er ulovlig – noe må gjøres!

Ikke enkelt å si ifra

Når du har en kontrakt der du er avhengig av å bli tilkalt, eller ringt opp, for å få jobbe så er det ikke enkelt å si fra om det du er uenig i. Noen har fast arbeidskontrakt, men med en arbeidstid på 3 – 37,5 time per uke. De tolker det slik at om du tier stille og gjør jobben din så får du full uke. Sier du fra om det f.eks. ikke er utbetalt overtidstillegg eller du vil ha en arbeidsplan som viser når du skal jobbe, så opplever flere av medlemmene at de kun får jobbe 3 timer per uke. Altså en kontrakt uten verdi!

Det som derimot er greit er midlertidige ansettelser som arbeidsmiljøloven gir deg anledning til. Det er ikke slik at absolutt alle ansettelser i arbeidslivet på død og liv skal være fast, vi har bruk for f.eks. vikarer. Men hva er egentlig en vikar? Jeg ser altfor ofte at arbeidsgivere kaller ansatte for vikarer når de egentlig skulle vært fast ansatt etter arbeidsmiljøloven. For å bli ansatt som vikar så må din stilling erstatte en annen fast ansatt der vedkommende ikke kan jobbe, pga ferieavikling, permisjon eller sykdom m.m. Man skal kunne identifisere hvilke ansatte du erstatter på ditt vikariat.

Bemanningsbransjens utvikling

Mange av vikarene er ansatt via bemanningsbyrå. Dette er også greit. Men ikke når bemanningsbransjen etter hvert overtar for entreprenørselskapene, uten at de leder jobben. Definisjonen på et entreprenørselskap er jo det at de er ansatt og ledet av et eksternt selskap for å gjøre en jobb hos dere. Når bemanningsbransjen nå blir hovedarbeidsgiver (som det synes som de blir i enkelte bransjer), men ikke lengre leder arbeidet, så er mange av disse ulovlige. De ansatte er ikke leid inn på noen av unntakene i arbeidsmiljøloven, men de tør ikke si fra fordi mange opplever da å ikke få fornyet kontrakt. Det finnes ingen adgang til å ansette på denne måten, men det gjøres hele tiden. Hvordan skal vi greie å rydde opp i dette?

Fagforeningsmedlemmer fortviler

Mange av medlemmene som kontakter meg blir fortvilet når jeg forteller de at dette ikke er lov. De har krav på fast ansettelse som gir forutsigbarhet, trygghet og stabilitet. Men sakene stopper opp når de skjønner at de må gå til individuell sak for å få dette gjennom. Det er tøft å gå til sak mot arbeidsgiver, og spesielt tøft når du samtidig må risikere fremtida til familien din. Mange frykter at de ikke lengre skal få oppdrag om de sier fra, og mange har nok dessverre rett i det. Tillitsvalgte på arbeidsplassene (om det er tillitsvalgte der) blir skremt med både det ene og det andre for å ikke fremme saker, og de ansatte selv tør ikke å ta kampen alene.

Vi kan ikke tillate at bemanningsbransjen dekker behovet for ansatte på norske arbeidsplasser. Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen i Arbeidsmiljøloven. Den samme loven gir bedriftene god adgang til å ansette midlertidig der det er behov for det, vi trenger ikke mer enn det.

Dagens regjering har utvidet bruken

Dagens regjering valgte å åpne for videre bruk av midlertidige ansettelser, til tross for problemene som allerede var. Man har toppet problemet med å tilføye bokstav f) i unntakene, midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Man kan altså ansette midlertidig uten å ha et midlertidig behov. Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte at vernet for den ansatte skal styrkes i arbeidsmiljøloven, det betyr at bokstav f) nå igjen skal fjernes. Det er helt klart at denne endringen ikke har ført til at det skapes flere jobber, men bare til at flere arbeidstakere tvinges til midlertidighet.

Hva kan gjøres med dette, hvordan kan vi rydde opp? Dette vil jeg rydde opp i, og har heldigvis med meg Arbeiderpartiet på det!

Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Fra partiprogrammet: Vi skal legge til rette for heltidsstillinger og styrke retten til økt stilling. Vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, sørge for at ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og nulltimerskontrakter blir ulovlige, og styrke og presiserelovens intensjoner. Det handler blant annet om å gjøre det vanskeligere å omgå arbeidsgiveransvar og frata ansatte rettigheter, og å sørge for at unntak fra arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er hjemlet i landsdekkende overenskomst.

  • AP vil fornye og forsterke arbeidsmiljøloven.
  • AP vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser
  • AP vil fjerne muligheten til å bruke arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag
  • i alle bransjer der en eller begge parter mener det er behov for det gjennom å forenkle og forsterke allmenngjøringsloven.

Derfor heier jeg på Leif og på Arbeiderpartiet til høstens valg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *