Union Busting brer om seg på Facebook

Union Busting brer om seg på Facebook

Det er mange fordommer ute og går mot fagbevegelsen registrerer jeg. Noen er mot fagbevegelsen generelt. Andre er mot LO og spesielt fordi LO har samarbeid med Arbeiderpartiet. Noen opptrer med et språkbruk som ligger hinsides normal dannelse. Judas, Landsforeder osv. Slike karakteristikker hører ikke noen steds hjemme i en seriøs debatt. 

Union Busting kalles det

Det høres også ut som om mange har vært på kurs i Union Busting i USA. Argumentene er fortreffelig like. Går på lederne i organisasjonen. Fortelle historier om hvordan de stjeler lønna di i form av kontingent. Kaller lederne for pamper som skusler og fester bort medlemmenes penger. Påstander uten noen form for bevis. Og skulle det ha vært slik i ett tilfelle så allmenngjøres det og slås fast at sånn holder en på overalt. Friheten fra organisasjonen fremstilles som en store drømmen. Union Busting kalles det og det er god butikk mange steder.

LO er og skal være en sterkt og mektig organisasjon

Det er noen det klikker for når de hører om LO. Det er en mektig organisasjon, og skal være en mektig organisasjon. Det er den sterke fagbevegelsen som gjør at vi har den nordiske modellen og det norske velferdssamfunnet. Alle rike land har en sterk fagbevegelse. Ingen fattige land har det.

LO og de fleste forbund bevilger penger til AP. Fagbevegelsen er demokratisk. Medlemmene velger tillitsvalgt lokalt som igjen velger delegater til et landsmøte og det er disse som bestemmer om det skal bevilges. 60 prosent av medlemmene i LO stemmer AP så det er ikke noe merkelig eller korrupt over at denne tradisjonen opprettholdes. De fleste medlemmer vet at vanlige folk får mer igjen med et Arbeiderpartistyre. Det er ikke alle forbund, heller ikke LO forbund som bevilger penger. Fordi medlemmene der ikke vil det.

LO-lederen og lønn

Det er godt betalt å være tillitsvalgt i LO. Men også bak vedtak om lønn er det demokratiske prosesser. Jeg har i mange år som medlem i LO sekretariatet (styret for LO) vært med å fastsette LO lederen sin lønn. Den reguleres på etterskudd årlig med den prosenten som ble rammen for frontfaget året før. I sin tid ble lønnen satt til statsrådslønn i Statens regulativ. Har aldri, verken på egne landsmøter eller i andre organer, hørt folk har vært spesielt uenig i dette. Det samme gjelder oss i forbundene. Som forbundsleder hadde jeg litt lavere lønn enn LO lederen, men likevel god lønn.

All etterlønn har medfølgende arbeidsplikt

Noen snakker om ekstreme etterlønnsordninger for tillitsvalgte i LO. Etterlønn i vanlig forstand har man ikke. Men da man ikke har lov å gjenvelges ut over 60 år har vi for mange år siden vedtatt at de som går av skal beholde sin lønn frem til de går av med pensjon. Det vil si fem år. Så når noen multipliserer årslønn med antall år frem til 65 og så med antall mottakere så kan det bli store beløp. Dette er en ordning som vi ønsker skal være i LO. LO lederen bør ikke fortsette ut over 60 år. Samtidig er det for tidlig å si til en 60 åring at vi ikke har bruk for deg lenger. Derfor har vi etablert denne ordningen. Noen forbund har samme ordning, andre forbund helt andre.

LO vil ha internasjonal Israel boikott og Frp vi forby jødene å praktisere omskjæring av gutter som er en del av religionen deres

Alt som gjøres i LO ligger det demokratiske prosesser bak. Det at flertallet på kongressen ønsket at det internasjonale samfunnet skal sette i gang en boikott mot Israel var også et demokratisk flertall bak. Det er engang slik i et demokrati, det er flertallet som bestemmer selv om ledelsen i LO var dypt uenig med vedtaket.  På samme måten er det Frp som vedtok å ville forby omskjæring av gutter selv om det var imot partilederens vilje. For jødene i Norge er dette et langt mer dramatisk vedtak om det skulle bli politikk enn LO-vedtaket. Det var en demokratisk prosess bak vedtaket. Og konsekvensen er at jøder ikke kan bo i Norge lenger dersom Frp sin politikk skulle bli vedtatt. Men det blir den nok ikke. Så Frpere som klager på LO-vedtaket må gå i seg selv, da egne vedtak rammer jødene mye mer enn det LO har sagt. Dette må jeg kunne si uten at jeg tar stilling til verken til boikotten eller omskjæringen som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *