Nasjonal Transportplan med mye bompenger, Olsens symbolpenger og den store bløffen

Nasjonal Transportplan med mye bompenger, Olsens symbolpenger og den store bløffen

Denne uken har det vært en omfattende debatt om Nasjonal Transportplan som regjeringen nettopp la frem. Ambisiøs, men svært mye er lagt til den mer uforpliktende siste delen. Til mange strekninger i siste planperiode er det satt av det som Ketil Solvig Olsen kalte symbolmidler i debatten med vår fylkesleder Hans Erik Ringkjøp i TV programmet Debatten for et par kvelder siden. Ingen har lyst til å havne i denne gruppen. Første del blir sett på som fast fisk, siste del som noe mer uvisst, selvsagt litt avhengig hvor store beløp som puttes inn.  Det er helt uforståelig at ikke det går an å putte de 14 milliardene som skal gå til vegen til Voss inn i første planperiode slik at de får garantier som de kan stole på.

Den store bløffen hvor Frp lovte å fjerne bompengene 

Det bygges mye veg, og bompenge andelen er den samme som under rødgrønt styre litt avhengig hvordan en regner. Samtidig prøver statsråden å fremstå som bompengemotstandernes beste venn. Dette blir patetisk. Vis meg en bompengetilhenger. Jeg synes bompenger er en usosial måte å finansiere veibygging på. Veibygging er statens oppgaver. Men så kommer vi alle opp i dilemmaet. Vi har ikke nok penger til å bygge alle de veiene vi vil og så har vi helst ikke lyst til å kutte i velferdsordninger eller øke skattene for å få det til. Det gjelder for meg og det gjelder for Solvik Olsen. Men det som er forskjellen mellom Olsen/Frp var at de gikk inn i valgkampen med brask og bram og lovte å fjerne bompengene. Det er ingen andre som har gjort. Dette er den store bløffen som Frp lurte det norske folk med. De skulle ta fra oljefondet og fjerne bompenger. Oljefondet har de forsynt seg godt av, men bompengene er der like fullt. De kunne fjernet bompenger og ikke gitt skatteletter. Nei, de valgte å holde seg til bløffen. Det er også tegn på udugelighet. Ketil Solvik Olsen har ikke klart å overbevise sine regjeringskollegaer om at dette var viktig nok. Han tillater seg til og med å skylde på at de ikke har flertall. Dersom det er slik å forstå at alle Frp sine prioriterte forslag i valgkampen er avhengig av at de skal få flertall på Stortinget så er det enda mer alvorlig. For det finnes det 0 sannsynlighet for.

Nei, dette er som en prest skulle vært ute og bedrevet hor og så kom etterpå og forklart det med at det måtte han vel kunne gjøre siden han gjorde det i guds navn.

Jeg og Søviknes om strømpris. Jeg vil ha den ned, han vil ha den opp

Den siste uken har det vært en heftig diskusjon mellom meg og Statsråd Søviknes om betydningen av å bygge kraftkabler til utlandet- spesielt Englandskabelen. Dersom de verste spådommene om prissmitten inn i det norske markedet skulle være rette betyr det en total utradering av norsk kraftforedlende industri. Skulle prisen øke med 20 øre kvh så betyr dette dette det samme som at lønningene til arbeiderne i industrien hadde økt med 500.000 kroner. Øker den med 2 øre er økningen per arbeidsplass 50.000 kroner. Dramatisk dette også. Jeg har et klart standpunkt. Vi produserer verdens billigste strøm. Det skal komme oss som bor her og industrien vår sin fordel.

Arbeiderpartiet har i programutkastet for neste periode og i tilknytting til det, sagt at det ikke vil bli bygd flere kabler etter Englandskabelen. Dette er veldig bra og i motsetning til Frp som bare vil ture på, nå med private utbyggere også.

Englandskabelen må utredes på nytt

Men jeg ønsker også at Englandskabelen skal stoppes. Her har mange stått sammen blant annet fikk AUF, Odda Oljeindustriens Arbeidersamfunn flertall på fylkesårsmøte til Hordaland om å kreve at kabelen blir utredet på ny. Fylkesårsmøtene i sør Trøndelag og Møre- og Romsdalen fattet tilsvarende vedtak. Saken kommer nå opp på Arbeiderpartiet sitt landsmøte som skal bestemme endelig hva vi skal gjøre.

Jeg har pekt på flere ting som er mangelfullt utredet:

  1.  Prisgjennomslaget inn mot industrien. Anslagene varierer fra å være i grenseland av hva som kan tåles til over 20 øre som vil utradere hele industrien. Her er det viktig å få utredet hva som kan bli «Worst Case».
  2. Konsekvensene av Brexit er ikke vurdert. Det sies at man har fått en garanti om at bortfallet av 265 millioner i EU finansiering ikke skal bety noe. Men hvem har Statnett snakket med som har kunne garantere for dette. Dette er det all grunn til å ta med en klype salt.
  3. Det er all grunn til å tro at gassalget til Stortbritania går ned dersom vi erstatter gasskraft med elektrisk strøm i kabel. Dette gir et tap for Norge som ikke er regnet på. Vi har fått det beregnet til anslagsvis 1 milliard kroner årlig.
  4. Det er heller ikke gjort beregninger som viser hvor mye den norske strømprisen til vanlig forbruk øker. Dersom strømprisen til norske borgere går opp og det tas til inntekt for at samfunnsøkonomien forbedres, så er det noe jeg og de fleste ikke forstår.
  5. At det ikke blir strømoverskudd i Norge er heller ikke med. Norges Vassdrag og Energivesen (NVE) varsler om økning i innland forbruk på 8 prosent. I tillegg kommer avvikling av Mongstad og vanndirektivet.

Hadde aldri tenkt meg at Frp skulle bli den hardeste motstanderne i kampen om billig strøm. De vil ha prisen opp, jeg vil ha den ned. Men den kampen tar jeg. Jeg tror jeg har mange Frp velgere sammen med folk flest med meg i denne saken.

Makt skifte til høsten

Muligheten til å få til et maktskifte til høsten er stor. Arbeiderpartiet ligger ganske stabilt, kanskje litt tilbake. Senterpartiet fosser frem, og SV ligger stort sett over sperregrensen.

God søndag kveld!

Stengt for kommentarer.