Statoil-profilering på vei

Eierskapsinstrument i statlig regi. Viktig med nasjonal forankring av eierskap i strategiske bedrifter.