Tåler regjeringen en ny uavhengig og åpen beredskapsgjennomgang?