Enkepensjon foreslås fjernet. Pensjonistene protesterer.

Enkepensjon foreslås fjernet. Pensjonistene protesterer.

Et utvalg har foreslått at enkepensjonen fjernes. Dette protesterer Pensjonistforbundet  sammen med LO og andre organisasjoner sterkt på.

Harald Olimb Norman – generalsekretær i pensjonistforbundet sier det slik:

Vi mener at å avvikle ordningen med etterlatteytelser til pensjonistene bryter med pensjonssystemets hovedformål om å sikre økonomisk og sosial trygghet. Det er og vil fortsette å være behov for en ordning som sikrer oss økonomisk når vi mister ektefelle eller samboer, forsetter han. Dersom forslaget går gjennom, vil det i hovedsak ramme kvinner og øke de allerede betydelige kjønnsforskjellene blant alderspensjonistene.

Så lave som pensjonene er og ser ut til å bli, så er dette feil ende å starte i. De med lave pensjoner blir sterkt rammet dersom den ene pensjonen ramler bort selv om det bare er en igjen. Det blir helt urimelig at folk skal bli nødt å få private forsikringer for å dekke oppe.
Så dette er et forslag vi bør si nei til og støtte Pensjonistforbundet.

Lest dette: Pensjonistforbundets kommentarer

Lest dette: Pensjonistforbundet høringsuttalelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *