14. april 2024

Balder Viking - Aberdeen

Hvorfor skal ikke en sjømann kunne ha en lønn å leve av

Høyrepolitikere og rederne har alltid krevd internasjonale betingelser i Norge.

 

---
---
---
---
---
---
---
---
---

Leif Sande | +47 901 10 701 | Personvern »