Arbeiderpartiet vil bruke 150 millioner kroner til intensivert arbeid med deponering av CO2 under havbunnen. Dette er selvsagt ikke nok penger til å få et fullverdige deponi ute i havet på plass, men det er et syvmilskritt i forhold til det Frp ministrene Søviknes og Lien har holdt på med.

Se denne på E24:  Arbeiderpartiet vi intensivere arbeidet med CO2-lagring

Smeaheia mest sannsynlig

Mens de konkrete CO2 fangst prosjektene i dag foregår i området Oslo/Grenland så er utredningen om lagerplasser først og fremst knyttet Smeaheia. Smeaheia ligger øst for Troll, like i nærområdet til Nordhordland. Endelig lokalisering for landanlegg er ikke bestemt enda, men steder som har vært antydet er Mongstad og Øygarden.

Viktig med et industrielt perspektiv

Et slikt deponi med landanlegg gir i seg selv en rekke arbeidsplasser og styrker den nordlige delen av Hordaland som Petroleumsklynge.

Men det viktigste er jo de industrielle perspektivene. Skal vi drive industri eller oljeaktivitet i fremtiden kommer vi ikke utenom CCS (fangst og lagring av CO2). Tenk for en attraktiv industriklynge dette området ville blitt for ny industri som ønsker å etablere seg, dersom det allerede var etablert CO2 landanlegg for CO2 lagring i nærområdet. Det ville blitt svært interessant for all industri med CO2 utslipp.

En oppretting av tabben med avvikling av CO2 rensingen av gasskraftverket på Mongstad

Jeg skulle kanskje ikke sagt det, men jeg sier det likevel. Endelig kan vi få bøtt på den rødgrønne fadesen sist. Fiaskoen var ikke at det kostet, men at man ikke fikk prosjektet på skinner da man så det bar galt avsted. Da kunne mann fått fullført prosjektet på en god måte. Når nå Arbeiderpartiet sier at vi skal ha full gass på ny så er dette helt fantastiske. Og det hadde vært utrolig kjekt å bli innvalgt på Stortinget og fått lov å være med på å få fremføre noe slikt. Et slikt anlegg vil fjerne enorme mengder CO2 i motsetningen til det som er resultatet av all symbolpolitikken til de partiene som kaller seg miljøpartier.

Men så var det Frp som ikke liker industri

Men så kommer Frp og heller malurt i begeret. Olje- og energiminister Søviknes sier at vi kan jo ikke forskuttere dette så lenge vi ikke har CO2 nok til å sette i gang. Jeg sier da. For det første får vi sette i gang med å få på plass CO2. Det får vi gjennom mer rensing. Får vi ikke redusert CO2 utslippene så klarer vi ikke å oppnå klimaforpliktelsene våre. For det andre, det er jo ikke mangel på CO2 som er problemet i verden, det er farten renseprosjekt blir utviklet i. Den må opp og derfor er dette forslaget fra oss viktig

Heller ikke på dette området eier ikke Frp industriperspektivet. På samme måten som de ødelegger for smelteverksindustrien når de aktivt jobber for å få strømprisene i Norge opp, så vil de nå ødelegge for noe som kan bli en fantastisk industriutvikling i nordre delen av Hordaland ved at de heller ikke være med på en intensivering av arbeidet med i tilrettelegging for deponering av CO2. Nok en grunn til å skifte regjering.

For meg som Nordhordlending hadde det vært fantastisk å få være med på en slik utvikling. Vi får ikke nødvendig tilrettelegging i nærområdene våre om vi ikke er på høgget selv.