Søviknes slipper DNO inn på norsk sokkel, bakveien. Selskapet er hatet av fagbevegelsen i hele verden. Dette må han stoppe!

Kan ikke med min beste vilje forstå at regjeringen gir grønt lys for at DNO Norge skal få lov å overta eierandelene i Origo Exploration og på denne måten komme seg inn på Norsk sokkel bakveien.

Origo Exploration er et nytt selskap som har mislyktes

Origo er et nytt selskap som har mislyktes, men har likevel i den korte karrieren, de har hatt siden 2014, klart å få fatt i syv letelisenser på norsk sokkel med 20 prosent i hver.

Hvem er DNO?

DNO var i sin tid utlandsdelen av Det Norske Oljeselskap, og mange assosierer det som norsk. Selskapet har så langt, hatt all sin aktivitet i Midtøsten, og eierne er RAK Petroleum, som er det største private selskapet i Midtøsten og lokalisert til Dubai i de Forente Arabiske Emirater. Både DNO og eierne RAK Petroleum er notert på Oslo børs. Også Statoil, DNO og Klp er inne med eierposter i DNO. Styreleder i begge selskapene er Bijan Mossavar-Rahmani fra Iran. Best kjent fordi han økte styrehonoraret sitt til 50 millioner for to år siden. Det er vel ikke daglig kost ved Oslo Børs?

Hvorfor er et selskap med eiere fra Dubai og all aktivitet i Midtøsten som norsk ASA.

Det er noe merkelig med et selskap som DNO. Selskapet er fra Midtøsten, har hatt all aktiviteten sin der, men likevel registrert som ett Norsk ASA. Eierne er som nevnt lokalisert i Dubai og styrelederen er fra Iran. Likevel har de kontor i Oslo og er notert ved Oslo børs.

DNO respektere ikke faglige rettigheter

DNO burde ikke få komt inn på norsk sokkel, siden de ikke respekterer faglige rettigheter. Det har de vist spesielt i Jemen, der det har vært streiker og rettsaker mot selskapet, på grunn av manglende utbetaling av  lønn. I 2015 sendte selskapet DNO SMS og e-post til alle sine ansatte i Jemen, om at de ville avslutte produksjonen i Jemen, og at de ansatte måtte finne seg annet å gjøre. De begrunnet oppsigelsen med borgerkrigen i landet.

Jemittiske domstoler sier DNO har plikt til å betale lønn

De ansatt har protestert og sier at et firma ikke bare kan trekke seg ut, og holde tilbake lønn til de ansatte. De sitter fortsatt på lisenser i landet og de har påtatt seg konsesjonsforpliktelser til å ha ansatte så lenge der er olje. To ganger har saken vært for jemittisk rett og begge gangene har retten sagt at DNO må betale de ansatte ut 75% av utestående lønn. Om saken nå ankes videre av bedriften vites ikke, men uansett vet vi svaret vil bli at de ikke respekterer dommen dersom de taper. De vil kun akseptere den om de vinner. Taper de sier de at den er fastsatt i et krigsherjet land, og det er ingen grunn til å legge vekt på dommen. Det sa de det sist de tapte.

Kjøpet må ikke godkjennes av myndighetene.

Andre selskaper i Jemen som har trukket seg ut på grunn av krig har gjort opp med arbeiderne på en akseptabel måte før de gikk ut. Dette gjelder ikke DNO.

Dette er et selskap som heller ikke skulle hatt lov å være her, og vi håper at dette kjøpet ikke godkjennes av myndighetene.

Det eneste som er bra med at de nå går inn på norsk sokkel, er at fagbevegelsen lettere kan aksjonere lovlig mot dem. Det er ikke sikkert at alle letebrønner de er involvert i, blir boret uten at det oppstår støy fra organisasjonene…