Balder Viking - Aberdeen

Hvorfor skal ikke en sjømann kunne ha en lønn å leve av