Auke Lont - Friends of Europe

Skal strømprisen holdes lav, må Auke Lont fjernes!