Nei til EU lederen Roy Pedersen skriver at Brexit er bra. Hva er det som er så bra med at Europa går i oppløsning ? Er det bra dersom Tyskland, Frankrike, Italia, Polen, Ungarn og alle de andre alle skal ha sterke meninger, dyrke sine egne interesser og markere nasjonale standpunkt i enhver konflikt. Takke meg til at vi har et EU som iallefall langt på vei, makter å løse konflikter internt slik at de kan stå frem med et samlet standpunkt. Kriger har vi hatt nok av i Europa.

Kilde: Brexit er bra – Ytring