Europeiske bygningsarbeidere krever EU tiltak mot utnytting av arbeidskraft.

Europeiske bygningsarbeidere krever EU tiltak mot utnytting av arbeidskraft.

EU må bli flinkere til å håndtere Sosial dumping og svindel innen bygningssektoren sier Tom Deleu i et intervju med  EURACTIV. Tom Deleu er generals sekretær i den Europeiske organisasjonene for bygnings og trearbeidere (EFBWW).

Han peker blant annet på hull i utstasjoneringsdirektivet. Når arbeidere fra land som for eksempel Romania og Polen utstasjoneres i land som Belgia og Sverige oppstår det mangel på arbeidskraft i de førstnevnte landene. Disse blir da  erstattet ved at disse landne leier inn fra tredje land utenfor EU.  Tsjekkia har for eksempel avtale med Filippinene om å la 200.000 bygningsarbeidere jobbe der og  Polen har avtale med Ukraina om at 2 millioner ukrainere skal jobbe i Polen. Når disse er innenfor EUs grenser,  kan også disse leies ut som utstasjonerte arbeidere over hele EU. Alt dette gjør kontroll vanskelig.

Han sier blant annet dette: Therefore, we are calling for more regulation and calling for a ban on intermediaries. We are not against mobile workers or migration. This work should be done by legitimate companies. What we see now are all kind of intermediaries, posting agencies, temporary work agencies, individuals who set up a little business and then post workers to another member state deliver this so-called service.

Ikke så slikt det vi hører fra norsk fagbevegelse. Man er ikke imot mobilitet og arbeidsinnvandring, men etterlysere seriøsitet.

 

Kilde: ‘We want positive action to combat exploitative labour in EU construction’ – EURACTIV.com

Stengt for kommentarer.