Dette er en annonse jeg har stjålet fra Forbrukerrådet. Hensikten er å bidra til at rette personen søker på og får denne jobben.  Forbrukerperspektivet har vært alt for lite vektlagt i diskusjonene om utvikling av strømmarkedet. At det nå gjøres er enormt positivt, og det er viktig at de får en oppegående person til å ivareta dette viktige området. Håper at vedkommende innehar kompetanse til å se på tiltak fra vugge til grav og dermed hva økte strømpriser medfører i siste led.  Systemforståelsen er også viktig. Statnett må og utfordres på at sysselsettingseffekter, klima og økonomiske konsekvenser for forbruker blir utredet slik utredningsinstruksen krever.

Lykke til. Her er annonsen:

Rådgiver/seniorrådgiver for faggruppen for digitale tjenester

Publisert 27. juni, 2017
Vi søker en samfunnsengasjert og kunnskapsrik rådgiver som vil bidra til at forbrukerne kan trives i et trygt, digitalt samfunn.

Digital enhet i forbrukerpolitisk avdeling søker en rådgiver/seniorrådgiver som særlig kan bidra til å styrke arbeidet innen strømmarkedet og elektronisk kommunikasjon (bredbånds-, mobil og TV-markedet) til et engasjement frem til 1. juli 2019 med mulighet for forlengelse. Faggruppen arbeider i dag blant annet også med forbrukerspørsmål knyttet til teknologi, personvern, nettnøytralitet og opphavsrett – og har over tid fått til nasjonale og globale endringer som følge av vårt arbeid.

I de kommende årene vil det norske strømmarkedet gjennomgå store endringer, hvor det blant annet innføres smarte strømmålere (AMS), strømnettet skal oppgraderes, og vi vil se en økning i elektrifisering av forbrukerprodukter- og tjenester. Investeringene i strømnettet er anslått til 140 milliarder kroner frem til 2025. I denne omstillingen er det viktig at forbrukerens stemme blir hørt og tatt hensyn til. Innen telekommunikasjon og TV-tjenester skjer det stadig utvikling, og forbrukeren opplever utfordringer knyttet til konkurransen i mobil- og bredbåndsmarkedet, nye forretningsmodeller som utfordrer nettnøytralitet og personvern og koblingssalg av tjenester som gir innelåsingseffekt.

Digital enhet ønsker at du har

  • nysgjerrighet, kunnskap og engasjement som rådgiver og aktivt vil utvikle og arbeide for forbruker på disse områdene.
  • utdanning på masternivå. Praktisk, relevant erfaring og dokumenterte resultater kan kompensere for manglende formell utdanning.
  • evne til å sette deg inn i nye saksområder raskt.
  • analytiske egenskaper og evne til å formulere kompliserte faglige spørsmål på en enkel og forståelig måte.
  • erfaring fra bransjene, fagfeltene eller relevante studier. Erfaring fra politisk og/eller organisatorisk arbeid i Norge eller internasjonalt er en fordel.
  • gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

  • Overvåke markedsutviklingen og analysere forbrukerimplikasjoner- og muligheter, spesielt innen markedet for strøm og elektronisk kommunikasjon.
  • Politisk analyse, herunder utarbeidelse av høringsuttalelser, posisjonsnotater og anbefalinger for handling.
  • Myndighetskontakt, politisk kommunikasjon og påvirkning. Dette kan blant annet innebære møter med beslutningstakere i Norge og EU, aktiv deltakelse i den europeiske forbrukerorganisasjonens ekspertgrupper, og utvikling av relevante nettverk i Norge og internasjonalt.
  • Andre arbeidsoppgaver kan være å holde foredrag/presentasjoner, planlegging og organisering av utadrettet virksomhet som seminarer og konferanser, og utvikling av politiske kampanjer.

Gjennom å være en tydelig og sterk aktør i samfunnsdebatten, skal Forbrukerrådet bidra til at det skapes mer forbrukervennlige forhold på den digitale markedsplassen.

Forbrukerrådet tilbyr:

– et kompetent og engasjert fagmiljø
– mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen
– mulighet for personlig og faglig utvikling i nettverk både nasjonalt og internasjonalt
– lønn etter kvalifikasjoner
– medlemskap i Statens pensjonskasse

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver og en årslønn på kr 417 000–591 400, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.. Fleksibel arbeidstid. Vi har god kantineordning og subsidiert trening. Arbeidssted Oslo sentrum.

Spørsmål om stillingen rettes til fagdirektør for digitale tjenester Finn Lützow-Holm Myrstad telefon 479 66 900.

Søk innen 8. august 2017 (arkivsak nr 17/12217