Rødt mister over halvpartene av velgerne. Skremmende Listhaug støtte blant Rødt velgere

Vi var mange som syntes det var bra at Sylvi Listhaug tok konsekvensen av sin famøse opptreden  og gikk av. Jeg synes også Bjørnar Moxnes i Rødt gjorde en meget god figur. Det var han som fremmet forslaget som til slutt ble Listhaugs banesår.

Hareide slo kockout på Listhaug

At Senterpartiet og partiene til venstre for Arbeiderpartiet mistet mest til Frp skuffet

At det umiddelbart førte til en bortimot doblet oppslutning for Frp på meningsmålingen i TV» var ikke så bra. Det viser at de holdningene Listhaug står for står altfor sterkt i befolkningen. Men at de skulle stå så sterkt på venstresiden skremmer meg.

Høyre gikk tilbake med 3,3 prosent. Ikke så overraskende. Arbeiderpartiet står på stedet hvil med en svak fremgang på 0,2. Til det vil jeg si gledelig. Det betyr at det ikke er så mange som har støttet Listhaugs politikk blant våre velgere og er lei seg for at hun må gå.

Samtidig ser vi at Senterpartiet og alle de partiene som ligger til venstre for oss går tilbake – samtlige. Hele 6,8 prosent tilbake.  Og Rødt som sto bak mistillitsforslaget mister over halvparten av velgerne sine.

Jeg leser dette slik at de fleste Rødt velgerne syntes det var feil av Rødt å gå så hardt ut mot Listhaug.

Rødt velgerne har lenge fremstått som de mest EØS kritiske

Jeg synes også dette bekrefter noe av det jeg har observert lenge. Spesielt i nei til EU og EØS kampen. Svært mange Rødt tilhengere er aktiv her,  spesielt på sosiale media. Og når man hører retorikken mot innvandrere og arbeidsinnvandrere og forsvaret for alt nasjonalt, så er den til forveksling lik den retorikken Frp-erne bruker.  Man er ikke opptatt av å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for utlendinger som kommer til Norge, det viktigste er å få ut utlendingene og få sagt  opp EØS avtalen. Dette er fremmedfiendtlighet på sitt værste og smitter selvsagt over på synet i flyktningepolitikken. Jeg husker da jeg var med i nei til EU kampen i begynnelsen på 90 tallet, var ikke arbeidsinnvandringen noe stort tema, og det gikk mange år før lov om allmenngjøring som skulle demme opp for negative konsekvenser ble tatt i bruk. Det var ikke noe større problem enn før. Det var mer kampen mot rikmannsklubben EU, manglende demokrati og regler som ville gjøre det vanskelige å få full sysselsetting som var hovedsaken.

Så kom Øst utvidelsen og EU ble ikke noen rikmannsklubb lenger. Og arbeidsinnvandringen begynte å gi problemer fordi arbeidstakerne i disse landene hadde langt, langt laver lønninger enn oss. Og vi var ikke flinke nok til å lage regler som kunne gi de av våre kamerater fra ØST for å få seg jobb, de samme lønns og arbeidsvilkår som oss.

I stedet for å ha all fokus på å få opp lønns- og arbeidsvilkårene, benyttes nå problemene vi har med sosial dumping til en kampanje mot EØS. Spør du motstanderens av  EØS hvorfor de vil ha bort avtalen, er svaret som regel at de vil bli kvitt utlendingene som dumper lønningene.

Til alle mine venner i Rødt. Kan være greit å minne dere om hvordan Marx beskrev problemet med Sosial Dumping. Her er noe å forstå og lære av.

Utdrag fra brev til tyske medarbeidere

«Den vanlige engelske arbeider hater den irske arbeideren fordi han som konkurrent [på arbeidsmarkedet] senker levestandarden hans. I forholdet til den irske arbeideren føler han seg som et medlem av en herskende nasjon – og på den måten gjør han seg selv til et redskap for egne aristokrater og kapitalister mot Irland; og på den måten styrker han også deres makt over ham selv. Han [den engelske arbeider] jubler over religiøse, sosiale og nasjonale fordommer mot den irske arbeideren. Holdningen hans ligner på den fattige hvite har til «niggere» i de tidligere slavestatene i USA. (…) Denne fiendtligheten [mot irene] er den britiske arbeiderklassens hemmelige impotens. (…) Den er hemmeligheten bak kapitalistklassens fortsatte makt – og denne klassen er fullstendig klar over det.»

Og slik var meningsmålingen jeg har referert til:

Kantar TNS for TV2, 20 mars 2018.

Arbeiderpartiet 23,6, frem 0,2

Frp 20,6, frem 9,8

Høyre 26, tilbake 3,3

Krf 4,4, tilbake 0,1

Venstre 5,

Sp 10,3, tilbake 1,8

SV 5,6, tilbake 1

Rødt 1,7, tilbake 2,1

De Grønne 2,1, tilbake 1,7

 

 • Geir Tore Christiansen

  Hvordan kan man miste velgere uten at det har vært et nytt valg ? Spekulasjoner !!

  • Slike upresise formuleringer er nå det normale og det vanlige.
   Det menes ut fra dagsaktuelle meningsmålinger.
   Som de fleste vet så blir valg her i landet av og til noe helt annet enn meningsmålinger lenge før et valg.
   Jeg svarer ikke hvis noen ringer og spør eller vil vite hva jeg skal stemme på.
   Jeg var hjemmesitter ved de to siste valgene.
   Jeg vurderer kandidatene når det er mulig, og jeg ser på sakene og om partiet har realistiske løsninger av betydning.

 • Stein Stugu

  Du har ikke dekning for denne analysen. Omtrent samtidig publiserte DN en meningsmåling der Rødt fikk 4,0 prosent, tatt opp i stor grad i etterkant av at bråket om Listhaug startet. Leser du omtalen på TV 2, så får Fr.P. overgang primært fra borgerlige partier og Sp. Og feilmarginen i TV2s måling er større enn vanlig.

  • Leif Sande

   Meningsmålingen i Dagbladet viste bortimot hLvering og FrP fremgangen var 7 prosent.

   • Stein Stugu

    I følge poll of polls så viser Dagbladmålingen 3,3 % for Rødt, ikke 2,2. Det forklarer evt. også at målingen, også i Dagbladet, gir Rødt 2 representanter, ikke en som nå. Og med 3,3 så stemmer summen av alternativene, det blir 100,1, ikke 99 %. Trolig var da Dagbladets gjengivelse feil. 3,3 er forøvrig samme måling som Dagbladet hadde for en måned siden. Det som uansett er sikkert er at Rødt har fått rekordmange nye medlemer på kort tid, noe som trolig er utløst både av Listhaugsaken og striden om Acer.

    • Leif Sande

     Beklager, jeg må ha blingsa på Dagbladet målinga. At Rødt har fått mange medlemmer tviler jeg ikke på, men de var ikke de jeg skrev om.

 • Ingar Roggen

  «Jeg leser dette slik at de fleste Rødt velgerne syntes det var feil av Rødt å gå så hardt ut mot Listhaug» skriver du. Synes du det?

  • Leif Sande

   Det synes jeg overhode ikke. Men jeg tror mange ikke likte det.

 • Magnus Skrunes

  Et flott og lærerikt sitat fra Marx. Forteller noe om hvor tålmodig og standhaftig arbeiderklassen må være når bevissthetsnivået i egen klasse skal øke.

  • Leif Hjorteland

   «Arbeiderklassen» 😀

 • Kjell Ervik

  Kan virkelig synes som om HATET mot en fremragene politiker som Listhaug får også noen sosialistvelgere til å våkne. Det ble bare så altfor stygt og grovt.

  • Arne Bredland

   «Hatet mot Listhaug»???? Hva med sverte og hatkampanjen mot AP generelt og Støre spesielt? Begynte 1 år før valget og fortsetter pt.

   • Kjell Ervik

    Tøv!
    Men forventer ikke at alle sosialistvelgere ser det.
    Det er derfor vi ser hatet mot Listhaug/FrP og de med annet politisk ståsted.

 • Jan Myhre

  Ja, la oss bytte ut folket: «De holdningene Listhaug står for står altfor sterkt i befolkningen. Men at de skulle stå så sterkt på venstresiden skremmer meg».

  • Jan Nystrøm

   Det er jo den første setningen din den politiske venstresiden er opptatt av å realisere. Fortsett med brunbeisingen av politiske motstandere som ønsker en bedre kontroll på innvandringen og da i sær den muslimske, så vil meningsmålingene for partiene til venstre fortsette nedover.

  • Mye kan lett og tilsynelatende stå sterkt på skravle-siden og på tåkepreik-siden og på den passive siden.
   Jeg er på parti med løsninger og kunnskaper og handlekraft.
   Med en bestemt ytring med bilde plasserte Sylvi Listhaug seg selv på tåkepreik-siden, på den upresise siden, på spill på utydelige formuleringer siden.
   Det passet ikke for en justisminister selv om det er den vanlige standarden på sosiale medier i mange tilfeller.
   Min mening er at Sylvi Listhaug lot seg forlede til å smiske så langt nedover mot lavmålet og barnsligheten at hun skapte en umulig situasjon for seg selv.
   Hvorfor hun lot seg lede så langt av en yngre herre eller av rådgivere vet jeg ikke.
   Det er ikke bare to sider slik jeg ser det.
   Det er mange flere sider i NoregNorge.
   Det er mange lobbyer og sider og stilretninger og nivåer og taktikker.

 • Robin Kleven

  Tror folk flest ser at mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug var et spill, og det straffer seg. Sylvi har gode hensikter og holdninger, det er bare motstanderne som velger å tolke budskapet på feil måte. Å gjøre kobling mot 22. juli faller på sin egen urimelighet.

  • Arne Bredland

   FrP er jo det selvproklamerte partiet for «folk flest». 🙂 🙂

  • Tåketaktikken har akkurat den baksiden at folk utenfor ekkokammeret vil tolke ytringene annerledes enn folk inne i ekkokammeret.
   Og derfor må og bør en minister ikke ytre seg slik klikkene og gruppene inne i ekkokammer på sosiale medier gjør det, for budskapet skal komme og kommer utenfor ekkokammeret og lenger enn til de samstemte og de ensrettede inne i kammeret.

 • Jan Nystrøm

  Jeg ville ha forventet en fremgang på Rødt og Sp som følge av motstanden til ACER. Det er vanskelig å fortstå EU og EØS motstanden i folket og at det ikke får konsekvenser for oppslutningen til de partiene som har dette programfestet. Jeg mener at din analyse vedr. arbeidsinnvandring fra Øst er feil, hvis jeg har oppfattet deg rett. EU gjør den samme feilen som med innføringen av Euro, da de overlot til det enkelte medlemsland å tilpasse skatte og avgiftsnivå til landets felleskostnader. Ubalansene, som tidligere ble utlignet over tid med valutaendringene, ble nå finansiert av EU og de rike EU landene med Tyskland i spissen, og da adrag og renter ikke lenger kunne betales, ble sydlandene i EU strupet. Det kan sammenlignes med pengefrislippet til Willoch regjeringen på 80 tallet, som skapte jappetiden og derretter dyrtiden. Jeg mener at EU burde investere i de nye Øst landene først, slik at de kunne bygge opp en levestandard og et pris og lønnsnivå som gjorde det mindre attraktivt å jobbe i andre land. Slik det er nå skapes det arbeidskriminalitet og en utkonkurrering av norske arbeidsplasser, spesielt innenfor bygg og anlegg, og kostnaden med dette burde heller vært benyttet til å investere i landet de kommer i fra og gjort bedre nytte for landets økonomi. Nå er det en tap/tap situasjon, som burde vært gjort om til en vinn/vinn situasjon. Det samme resonnementet gjelder for den økonomisk motiverte innvandring. EU har gått alt for fort frem både med Euroen, med fri bevegelse av arbeidskraft og ikke minst når det gjelder inngripen i det enkelte lands lovgivning. EU er i dag en byråkratistyrt organisasjon, som er en demokratisk utfordring. Motstanden vil bare øke i medlemslandene fremover i takt med konsekvensene av ACER og nye påbud, som ikke har den nødvendige demokratiske forankring i befolkningen. God påske.

  • Enig i en del her i din kommentar.
   I utgangspunktet ser jeg på det som nå er og ble kaos-EU som en mulighet til samarbeid og å bygge toleranse og samarbeid og fred i hele Europa.
   Men i flere år utviklet det som en gang var EU seg til å bli et kaos-EU og med stadig reduksjon av lokal folkemakt og med redusert lokaldemokrati og med redusert nasjonalt demokrati.
   Så startet byråkrater i kaos-EU å lokke og å påvirke Ukraina og å skape kaos der og lidelser og vold og urealistiske forventninger i folket der. Og jeg tror at det skjedde på grunn av barnslig naivitet og inkompetanse og uvitenhet og ekstrem og firkantet ideologi og fanatisme og fanatisk utvidelse-iver i kaos-EU.
   I utgangspunktet er jeg positiv til valutaen Euro, men mye er slik du skriver og forklarer.
   Av kaoset vil jeg nevne Hellas-krisen, UK ut av kaos-EU, flyktning-kaos og terrorister på grunn av vidåpne grenser og naiv barnslighet og ekstrem ideologi og kaosliberalismen.
   Så mener jeg at kaos-EU bidro til ustabilitet i Ukraina på grunn av råkjøret der.

   Jeg kan ikke være sikker på graden av enighet og at vi mener det samme, men jeg stemmer opp at du ser feil og problemer i og med kaos-EU.

 • Svein-Johnny Norderhaug

  Leif Sande jobber du for en fremmed nasjon,folk som deg arresterte man etter 2.verdenskrig

  • Leif Sande

   Jeg gjør det ikke, men det høre ut som Nei til ACER og Nei til EU gjør det som går rundt og agiterer for at Island må stoppe et lovlig fattet vedtak i det norske Stortinget.

  • Historie-forfalsking fra deg.
   Det er ikke nazister i Ap.

 • Arne Bredland

  Siste meningsmåling i Trøndelag motbeviser dine påstander om velgerbevegelser, Leif. Norge er mer enn Rogaland , Hordaland og Oslo.

  • Leif Sande

   Har ikke sett den. Hvor finner jeg den.