Rødt mister over halvpartene av velgerne. Skremmende Listhaug støtte blant Rødt velgere

Vi var mange som syntes det var bra at Sylvi Listhaug tok konsekvensen av sin famøse opptreden  og gikk av. Jeg synes også Bjørnar Moxnes i Rødt gjorde en meget god figur. Det var han som fremmet forslaget som til slutt ble Listhaugs banesår.

Hareide slo kockout på Listhaug

At Senterpartiet og partiene til venstre for Arbeiderpartiet mistet mest til Frp skuffet

At det umiddelbart førte til en bortimot doblet oppslutning for Frp på meningsmålingen i TV» var ikke så bra. Det viser at de holdningene Listhaug står for står altfor sterkt i befolkningen. Men at de skulle stå så sterkt på venstresiden skremmer meg.

Høyre gikk tilbake med 3,3 prosent. Ikke så overraskende. Arbeiderpartiet står på stedet hvil med en svak fremgang på 0,2. Til det vil jeg si gledelig. Det betyr at det ikke er så mange som har støttet Listhaugs politikk blant våre velgere og er lei seg for at hun må gå.

Samtidig ser vi at Senterpartiet og alle de partiene som ligger til venstre for oss går tilbake – samtlige. Hele 6,8 prosent tilbake.  Og Rødt som sto bak mistillitsforslaget mister over halvparten av velgerne sine.

Jeg leser dette slik at de fleste Rødt velgerne syntes det var feil av Rødt å gå så hardt ut mot Listhaug.

Rødt velgerne har lenge fremstått som de mest EØS kritiske

Jeg synes også dette bekrefter noe av det jeg har observert lenge. Spesielt i nei til EU og EØS kampen. Svært mange Rødt tilhengere er aktiv her,  spesielt på sosiale media. Og når man hører retorikken mot innvandrere og arbeidsinnvandrere og forsvaret for alt nasjonalt, så er den til forveksling lik den retorikken Frp-erne bruker.  Man er ikke opptatt av å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for utlendinger som kommer til Norge, det viktigste er å få ut utlendingene og få sagt  opp EØS avtalen. Dette er fremmedfiendtlighet på sitt værste og smitter selvsagt over på synet i flyktningepolitikken. Jeg husker da jeg var med i nei til EU kampen i begynnelsen på 90 tallet, var ikke arbeidsinnvandringen noe stort tema, og det gikk mange år før lov om allmenngjøring som skulle demme opp for negative konsekvenser ble tatt i bruk. Det var ikke noe større problem enn før. Det var mer kampen mot rikmannsklubben EU, manglende demokrati og regler som ville gjøre det vanskelige å få full sysselsetting som var hovedsaken.

Så kom Øst utvidelsen og EU ble ikke noen rikmannsklubb lenger. Og arbeidsinnvandringen begynte å gi problemer fordi arbeidstakerne i disse landene hadde langt, langt laver lønninger enn oss. Og vi var ikke flinke nok til å lage regler som kunne gi de av våre kamerater fra ØST for å få seg jobb, de samme lønns og arbeidsvilkår som oss.

I stedet for å ha all fokus på å få opp lønns- og arbeidsvilkårene, benyttes nå problemene vi har med sosial dumping til en kampanje mot EØS. Spør du motstanderens av  EØS hvorfor de vil ha bort avtalen, er svaret som regel at de vil bli kvitt utlendingene som dumper lønningene.

Til alle mine venner i Rødt. Kan være greit å minne dere om hvordan Marx beskrev problemet med Sosial Dumping. Her er noe å forstå og lære av.

Utdrag fra brev til tyske medarbeidere

«Den vanlige engelske arbeider hater den irske arbeideren fordi han som konkurrent [på arbeidsmarkedet] senker levestandarden hans. I forholdet til den irske arbeideren føler han seg som et medlem av en herskende nasjon – og på den måten gjør han seg selv til et redskap for egne aristokrater og kapitalister mot Irland; og på den måten styrker han også deres makt over ham selv. Han [den engelske arbeider] jubler over religiøse, sosiale og nasjonale fordommer mot den irske arbeideren. Holdningen hans ligner på den fattige hvite har til «niggere» i de tidligere slavestatene i USA. (…) Denne fiendtligheten [mot irene] er den britiske arbeiderklassens hemmelige impotens. (…) Den er hemmeligheten bak kapitalistklassens fortsatte makt – og denne klassen er fullstendig klar over det.»

Og slik var meningsmålingen jeg har referert til:

Kantar TNS for TV2, 20 mars 2018.

Arbeiderpartiet 23,6, frem 0,2

Frp 20,6, frem 9,8

Høyre 26, tilbake 3,3

Krf 4,4, tilbake 0,1

Venstre 5,

Sp 10,3, tilbake 1,8

SV 5,6, tilbake 1

Rødt 1,7, tilbake 2,1

De Grønne 2,1, tilbake 1,7