Når Jonas nå vil ordne opp i underguleringen av pensjonene er dette meget bra. Jeg har skrevet om dette flere ganger og det er helt urimelig slik som ordningen fungerer nå. Spesielt slik som regjeringen har  håndtert det. Underregulering tre år på rappen og et oppgjør i år på bare 0,38 blir helt feil.

Underreguleringen blir feil

Når årslønnsvekten i industrien er stipulert til 2,4 prosent så blir dette en reduksjon langt større enn nødvendig. Dette kommer av at en blant annet trekker inn fjordårets oppgjør hvor utviklingen i industrien ikke ble så stort som anntatt.

Bra at Jonas tar fatt i denne urettferdigheten

Husk at intensjonen med pensjonsreformen var at pensjonistene skule ha en utvikling som utgjorde snittet av prisstigning og lønn. For å gjøre dette enkelt skulle en ta utgangspunkt i stipulert lønnsvekst og reduserte denne med minus 0,75. Men når pris og lønnsveksten er omtrent den samme slik som nå får en både en reduksjon på 0,75 i forhold til både prisstigning og lønn. Dette blir helt feil. Så det er meget bra Jonas tar fatt i denne urettferdigheten.
 Se Jonas utspill i Fri Fagbevegelse og les mer om saken der.