Hadia Tajik gir klar beskjed til Siv Jensen.

Siv Jensen syns arbeidsløse og pendlere har det for godt. Arbeidsgiverbetalt kost blir nok det neste som tas.

Statsbudsjettet for 2018 bekrefter alle advarslene vi kom med i valgkampen.  Frp og Høyres forslag betyr mer av usosiale nedskjæringer, mer angrep på arbeidsfolk, arbeidsløse, pendlere og mer tilrettelegging for sosial dumping slik at utlendingene kan ta jobbene til lavere lønn enn nordmenn. 

For et par dager siden krev jeg om innskrenkinger i opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og utenlandske arbeidere.

Alt er gjort for å spare penger,  men også for å skape motsetninger slik at nedskjæringspolitikken kan fortsette senere.

Endret opptjening for dagpenger rammer arbeidsløse

Regjeringen foreslår å redusere opptjeningstiden for dagpengene. Dette gir et tap for de arbeidsledige på 700 millioner, og tilsvarende i økte inntekter til Staten. Dette er samme beløpet som Frp og Høyre vil gi som offentlig tilskudd til aksjeeiere.

Erna Solberg begrunner dette med at det skal hindre misbruk og få folk fortere ut i arbeid. Denne svekkelsen kommer i tillegg til de reduksjonene som ble gjort for arbeidsledige nylig, ved at de fjernet retten til feriepenger.

Hvorvidt en slik endring får folk fortere tilbake i jobb er jeg svært i tvil om stemmer. Tankegangen er nok at bare en gjør dagpengesystemet dårlig nok, vil folk i stadig større grad presses til å ta mindre og mindre attraktive jobber, fordi det er enda mindre attraktivt å gå på dagpenger. Blir presset på den arbeidssøkende stort nok, skaffer han seg nok en jobb må være motto.

Jeg mener dette er helt feil vei å gå. For det første gir det er dårligere liv for den som mottar dagpenger og vedkommendes familie. Dessuten fremmer det et dårligere arbeidslivet når folk gjennom pisk skal tvinges inn i det. Borte er alle tanker om formidling og forsøk på  å få matchet folk med jobbene som er der og den enkeltes kvalifikasjoner og bosted.

Det gir helt sikkert ikke fortere retur til en jobb den arbeidsledige har lyst på. Det bør være åpenbart. Har du tilbud om en attraktiv jobb betyr det ikke noe om dagpengesatsen reduseres. Du tar den uansett. Får du tilbud som medfører flytting, ansettelse i bemanningsbyrå med 0-timerskontrakt etc. kan det hende den hjelper. Det betyr at en stuer folk bort på jobber som de er tvunget til å ta, mens de er kvalifisert og har interesse i andre jobber. Kan ikke se annet enn at dette også gir dårlig produktivitet også.

Uten at jeg vet det, hadde det ikke hadde ikke forundret meg om det neste var at en måtte registrere seg som egen næringsdrivende for å ta de småoppdragene en kunne få fatt i, ellers ville en miste godtgjørelsen. Denne regjeringen er troende til alt.

Dette kommer i tillegg til allerede gjennomførte kutt i retten til feriepenger for arbeidsledige.

Skal ta pendlerfradraget for mange.

Så tar de pendlerne ved at alle som har tilgang til en kokeplate og vann ikke lenger skal ha rett til å trekke fra merutgiftene til dobbelt kosthold på selvangivelsen. Tapet for disse er rundt 10.000 per år. For pendlere som ikke har kokemuligheter overhode blir tapet 5.500.

Dette vil ha motsatt effekt av det regjeringen snakker om når de  skal ta dagpengene. Ved å ta kostfradraget fra pendlerne blir det mindre attraktivt med pendling og mobilitet.Men først og fremst er det snakk om å ta fra pendlerne for å spare penger.

Siv Jensen forklarer det på denne måten på NRKs debatten:

Dette er et fradrag som har gått ut på dato. Jeg synes det er urimelig at noen skal få et fradrag for å reise hjem og lage mat. De fleste av oss får ikke det.

Men det er ikke alle som skal rammes. Alle som får dekket pendlerutgifter fra arbeidsgiver skal kunne få dette skattefritt fortsatt. Det gjenstår å se hvor lenge denne ordningen vil stå ved lag.  Dette vil bli oppfattet svært urettferdig at den ene gruppen får skattefritak til kostholdet, den andre ikke. Så det neste prosjektet til denne regjeringen blir  nok å fjerne ordningen med arbeidsgiverbetalt skattefri mat for pendlere. For gjennom det grepet regjeringen nå foretar er det som før var rettferdig blitt urettferdig. Så til neste statsbudsjett vil nok Siv Jensen stå frem og si «vi har fjernet ordningen med at pendlere som får betalt kostholdet fra arbeidsgiver fordi det er grunnleggende urettferdig at denne gruppen skal slippe å betale skatt på de pengene som medgår til kosthold, mens ordinere pendlere skal betale alt selv.»

Vent å se.  Det er åpenbart at det hun gjør nå er at hun legger til rette for neste fase.