LO-kongressen gikk som smurt. Noen skjær i sjøen var der.

LO-kongressen gikk som smurt. Noen skjær i sjøen var der.

LO-kongressen gikk som smurt. Nødvendige vedtak og nødvendige kompromisser kom på plass. Noen små skjær sjøen var der.

Takk til Gerd. Du har gjort en innsats det står respekt av.

Men la meg begynne med å takke Gerd Kristiansen for den jobben hun har gjort. Spesielt har jeg lysst til å nevne innsatsen hennes i saken om konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Alle er kjent med at det var stor motstand mot dette før kongressen. Også imot det kompromisset som ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte. Gerd har vært urokkelig hele veien. For henne har arbeidsplasser vært det viktigste, og en vellykket konsekvensutredning vil gi det. Hun var også med da Arbeiderpartiet fikk på plass sitt LOVESE kompromiss. Hun har en betydelig del av æren for at alt gikk greit.

På samme måten har hun vært stødig i EØS debatten. Aldri vært i tvil om at EØS avtalen skal være vårt fundament i forholdet til Europa. Men også klar på at EØS aldri skal få lov til å benyttes for å svekke våre lønns- og arbeidsvilkår. EØS avtalen åpner noen hull, men de skal tettes med norsk lov og avtale.

Jonas vil forby løsarbeiderkontrakter i byggebransjen

Rune Alne: Nei til A og B lag

Direktivet som revolusjonerte norsk arbeidsliv

Satte seg i respekt

Jeg har på mine 17 år i LO sekretariatet heller aldri opplevd en LO leder (jeg har hatt fem av dem om vi regner med Gabrielsen) som satte sekretariatet mer ettertrykkelig på plass enn det Gerd gjorde etter representantskapsmøte i fjor, da noen av sekretariatets medlemmer brøt med det kompromisset vi hadde samlet oss om, i sekretariatet. Hun var ikke nådig og hun kjeftet som på ulydige skolebarn. Det var nødvendig. Deretter gikk oppgjøret på skinner.

Boikott av Israel vedtaket var unødvendig

Kongressen jobbet mye med spørsmål om konflikten mellom Pallestinga og Israel. Prøvde å finne et kompromiss. Redaksjonskomiteen jobbet seg fram til en god innstilling. Men det var ikke nok for mindretallet på tre som ville det annerledes. De vant kongressens flertall og fikk gjennomslag for boikott av Israel. Jeg mener dette var unødvendig. Flertallet sitt forslag var greit nok, men det nevnte ikke boikott av Israels. Slik boikott vedtaket som ble fattet lyder, vil det aldri bli noen realitet i det. LO vil aldri begynne å reise rundt for å skaffe støtte til en internasjonal boikott av Israel, samtidig er det svært mange av medlemmene våre som provoseres av vedtaket. Forslaget var unødvendig.

LO utfordringer i framtiden

Før kongressen så vi klare splittelsestendenser mellom forbundene om forhold knyttet til olje- og gassvirksomhet. Alt løste seg på kongressen, og vi står frem som en samlet organisasjon. Men det er bekymringsgult det vi ser. Dersom utviklingen fortsetter vi om en stund Fagforbundet være større enn alle de andre forbundene til sammen. I dag har de og Fellesforbundet flertall, men snart kan de lage allianser med andre og mindre forbund og få flertall der også. Og til sist er de store nok på egen hand.

Vi må jo bare ønske Fagforbundet lykke til med medlemsveksten. Det er svært viktig at de ansatte på deres organisasjonsområde går til LO. Men utviklingene stiller stadig større krav til dem. Skal vi ha et stort LO som i dag, så må Fagforbundet være bevist sin etter hvert store makt. Skal de sammen med andre aktører se på privat sektor som et område der de primært skal drive klimapolitikk, så vil ikke LO kunne leve med det i fremtiden. For ansatte i privat sektor er det arbeidsplassene det er snakk om. De grønne arbeidsplassene er der og flere kommer etter hvert. Men ikke før det er grunnlag for det, og selv om Fagforbundet allierer seg med både kirken og biskopene så må en ikke tro man blir hørt tidligere av den grunn.

2 kommentarer til «LO-kongressen gikk som smurt. Noen skjær i sjøen var der.»

  1. Arbeiderpartiet inviteres alltid på LO kongressen. Har alltid vært slik. På Industri Energi sine landsmøter inviterer vi alle partier som er representert på Stortinget. Kun AP takker ja.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *