Det hevedes ofte at EU er så markedsliberalistiske og at markedsliberalismen brer om seg. I den grad dette er en sannhet, hvordan kan noen hevde at Norge er mindre markedsliberalistiske og at markedsliberalismen brer mindre om seg i Norge enn i Europa.

Det finnes utallige eksempel på at EU vil ha mer kontroll enn det vi. Den frie bevegelsen av varer, kapital, tjenester og personer er mindre i Europa enn den er i Norge.  Og i motsetning til Norge kan EU regulerer dette grenseoverskridene, noe ikke vi kan. Og i forhold til fremveksten av ytre høyrer i Europa, vi har nok av politikere her hjemme som representerer ytre Høyre. Eksemplene er mange.

Drosjeselskap eller digital plattform

Det siste nå er hvordan drosjefirmaet Uber skal defineres. Er det et tradisjonelt drosjeselskap som skal underlegges nasjonal kontroll, eller skal det ses på som noe nytt som kan defineres som en digital plattform. Som følge av EØS avtalen har ESA rett til å uttale seg i denne saken før det skal avgjøres av EU domstolen senere i år.

Heia EØS, heia LO og heia det sosiale Europa.

Vi er avhengige av handel med EU.  EØS-avtalen vårt eneste sikre kort.

Skal en App kunne føre til at kravet til regulering bortfaller

EU-domstolens generaladvokat mener Uber bør defineres som et transportfirma, og dermed underlegges nasjonal lisenslovgivning. Dette er helt i tråd med det norsk fagbevegelse og Arbeiderpartiet mener. Det at noen har utviklet en App som en kan bruke til å bestille drosje, kan ikke bety at plutselig skal hvem som helst kunne kjøre drosje med egen bil og uten løyve. Her har vi generaladvokaten med oss:

Saken fra EUs side.

Se hva danske 3F skriver om saken

Vårt eget organ ESA som det er vår regjering som utnevner representanter til, mener imidlertid det samme som høyresiden. Det at man kan bestille drosje via App mener de må ses på som en ny digital plattform og EU landene må derfor fratas retten å kreve drosjeløyve. Her heier jeg på at EU skal vinne og at Norge skal tape så det suser.

Motstanderne av EØS avtalen villeder.