Heia LO, heia EØS, heia drømmen om Europa - Foto: Sandra Skillingsås

Heia LO, heia EØS, heia drømmen om Europa

Før LO kongressen var det mye spenning knyttet til om det ville bli stilt krav om at EØS avtalen skulle sies opp. Men etter hvert som kongressen utviklet seg falt spenningen, og et slikt vedtak ble mer og mer usannsynlig. Tvert om ble det uttrykt svært mye positiv støtte til avtalen.

EØS avtalen er grunnlaget for LO’s faglige Europapolitikk

Til slutt samlet kongressen seg om et kompromiss som sier ar EØS avtalen skal være grunnlaget for LO’s faglige europapolitikk. Med andre ord, de fire frihetene skal ligge til grunn for Europapolitikken vår.
Dette er et mye sterkere pro EØS vedtak enn det jeg trodde skulle være mulig å oppnå. Men når EØS motstanderne innrømte at de hadde gjort en for dårlig mobiliseringsjobb og innså at ja sida hadde gjort en bedre jobb enn de regnet med, ja så ble utfallet som det ble.
Dette betyr at vi skal jobbe for at det å drive virksomhet innen EØS skal være som å drive virksomhet innen Norge basert på felles konkurranseregler. Det betyr også at vi skal bruke mulighetene i avtalen til å sikre at arbeidsinnvandrere kun utfører arbeid i Norge når det skjer til samme vilkår som de vi har her.

EØS avtalen betyr mye mer enn handel

EØS avtalen trenges. Og den går langt videre enn handel med industrivarer. Den omfatter også samarbeid innen forskning, utdanning, mijløvern, sosiale spørsmål og kultursamarbeid. Ikke fisk og landbruk.
Bare tenk hvordan den styrker mulighetene våre til å nå klimamålene når 500 millioner mennesker kan samarbeide om det gjennom et felles regelverk, enn om vi 5,5 millioner, skal gjøre alt på egen hånd
Jeg føler at vi som er tilhengere av avalen ikke har vært flinke nok til å få frem hvor viktig den er, og at det finnes betydelige handlingsrom for våre interesser. «Nei til EU» og «Ja til EU» er begge mot EØS. De første fordi det ligger altfor mye av fullt medlemskap i avtalen. De siste fordi EØS avtalen hindrer fullt EU medlemskap.

EØS avtalen gir muligheter

Derfor er det viktig at vi som er for EØS avtalen står mer aktivt frem og forteller hvor viktig denne er. Det er lett å finne argument mot avtalen når man blir fortalt at alt som er vondt og ille i arbeidslivet skjer på grunn av EØS. Men slik er det ikke. Svært mange forbedringer har komt som følge av avtalen.

EØS-avtalen innebærer at vi har måtte endre mange av de reglene vi har hatt i Norge. Det har de andre landene også måtte gjort fordi at vi gradvis ønsker å komme frem til et felles regelverk der ulikheter forsvinner. Bare slik kan vi få opp de som ligger etter, bare slik kan vi oppnå like lønninger over landegrensene, like HMS bestemmelser, like miljøkrav, like skatter, like regler for å styre finansmarkedene. Det er kun på denne måten vi kan regulere den frie flyten av kapital, i landene og på tvers av landene. EU kan sette en regel som får overgripende virkning. Norge kan det ikke.

Drømmen om Europa må ikke dø

Nå er det ikke alt som er bra i Europa. Og jeg beklager det. Men for meg var det franske valget et lyspunkt. De valgte ikke en liberalist, de valgte det eneste alternativet som var mulig å velge for å unngå en person fra ytre høyre. Og det er etter mitt syn et lyspunkt. Franskmennene sliter, men de klarte å holde tunga beint i munnen likevel.

Det jeg ønsker meg mer en noe er at vi skal få Europa på rett kjøl igjen. At vi får bedre virkemidler til å håndtere flykningestrømmer, finanskriser, innvandring og arbeidsledighet. Utviklingen har vist at vi ikke har klart dette godt nok de siste årene. La dette være en lærepenge og ikke en slutt. For Europa som prosjekt må ikke få lov til å dø. Vi må finne de virkemidlene som mangler slik at vi kan komme videre.