Minimumspensjonisten nektes 94.000 kroner i tjenestepensjon av Siv Jensen.

Nok en gang  svikter Frp pensjonistene. De som har minst. skal få minst.

Krav fra frontfaget: pensjon fra første krone.

Et sentralt krav fra Fagbevegelsen har vært at opptjeningene til tjenestepensjon skal startes fra først krone du tjener. Sammen med noen andre krav ble dette spilt inn til departementet som en del av løsningen i frontfaget 2016.

Nå kommer Siw Jensens endelige forslag tilbake og sendes på høring. Her er ikke pensjon fra første krone med.

Idag er det slik at du må tjene rundt 94.000 før du skal få opptjent pensjon i obligatorisk tjenestepensjonsordning. Kun det som er over teller med. For mange betyr dette at store deler av inntekten ikke gir rett til pensjon. For deltidsansatte kan det være over halve lønna, og til og med for fulltidsanssatte kan det være 1/3 av lønna.

Har en en den lovbestemte minimumsordningen skal arbeidsgiveren betale inn minimum 2 prosent av lønn til tjenestepensjon. 2 prosent av 94.000 blir 1.880 per år og over 50 år blir dette 94.000 uten at det er regnet på noen form for avkastning.

Unge under 20 år vil heller ikke få rett til opptjening.

Opptjeningen i AFP skal heller ikke omfatte ansatte under 20 år. Dette gir et ytterligere tap. Det er helt meningsløst at en lærling på en arbeidsplass ikke skal få tjent opp til tjenestepensjon. Dette kan ikke aksepteres og jeg vil tro Fagbevegelsen vil sette hardt mot hardt her.

Men nok en gang viser det Frp sanne ansikt. De nekter plent å følge opp et krav fra frontfaget som skal gjelde pensjon for de lavest lønte.

I valgkampen skyldt de på alle andre for at de ikke fikk gjort noe for pensjonistene slik de egentlig ville. Nå har de mulighetene til å gjøre noen med pensjonene til fremtidige pensjonister. Men det å bygge velferdsstaten er tydeligvis ikke interessant.

Les dette: AFP og sykelønnsløftene fra Høyre og Krf betviles. Venstre kutter i begge, og Frp tar «bare» AFP-en.

Les dette: Ungdomsorganisasjoner på høyresiden fremstiller eldre som tyver

Les dette: Fem grunner til at Frp bommer fullstendig i sin kritikk av Jonas sitt pensjonsløfte

Fri Fagbevegelse: Regjeringen sier nei til pensjonsopptjening fra første krone