Fem grunner til at Frp bommer fullstendig i sin kritikk av Jonas sitt pensjonsløfte.

Fem grunner til at Frp bommer fullstendig i sin kritikk av Jonas sitt pensjonsløfte.

Etter fire år i regjering, med ansvar for norske pensjonister, kan ikke Frp fri seg for ansvaret. De kan ikke bare vise til alle de forslagene de fremmet i opposisjon, og lovte å gjøre noe med, for så å legge all skylda på Arbeiderpartiet.  Nå, etter fire år, må de dømmes på det de har fått til, og da står de med buksa nede. Det er så og si umulig å gjøre en dårligere jobb for pensjonistene, enn det som er gjort de fire årene med Frp i regjering.  I alle fall sett i forhold til forhåpningene. Dette viser at det betyr ingenting hva Frp mener om pensjoner, de får ikke gjort noe med det likevel. Den gangen de kunne få gjort noe, da de var i regjering,  prioriterte de det ikke da det kom til stykket. Skattekutt til de rikeste ble det viktigste. Når de nå kritiserer Jonas Gahr Støre for pensjonsløftet som han har kommet med, så er det spesielt 5 grunner til at de bommer i kritikken:

1. Når Arbeiderpartiet sier de vil forbedre reguleringsmekanismen for pensjon så vil det bli gjort.

Når Jonas sier han vil gjøre noe for pensjonistene er det noe pensjonistene med 100 prosent sikkerhet skal vite at Arbeiderpartiet vil gjennomføre. Det er ingen av de regjeringspartnerne som Arbeiderpartiet vil regjere sammen med som vil være uenig i dette forslaget. En pensjonist vil bli garantert reallønnsvekst i alle år lønnsmottakerne får det, og en lavere reallønnsnedgang enn lønnsmottakerne i alle de årene lønnsmottakerne har reallønnsnedgang.

2. Frp har hatt fire år på seg til å foreslå Jonas modellen som hadde hindret reallønnsnedgang for pensjonistene 3 år på rad.

Frp kritiserer forslaget fra Jonas om å endre dagens forhandlingsmodell som har gitt redusert reallønn tre år på rappen. Det de ikke sier er at Jonas sitt forslag ville gitt reallønnsvekst for pensjonistene i alle disse årene. Faktisk ville gjennomsnittlig pensjon vært om lag 5000 kroner høyere per år fra 2017 hadde regjeringen selv introdusert Jonas sitt forslag. Hvorfor har ikke Frp selv foreslått en slik endring i løpet av disse årene i regjering. Da hadde de unngått at pensjonistene fikk reallønnsnedgang. Men det har tydeligvis ikke vært så viktig.  Hvor var dere Frp?

3.Ingenting er hogd i sten.

Så konstruerer Frp et senario der det et år i fremtiden skal bli en svært stor lønnsvekst og en lav prisvekst. I et slikt år hevder de at pensjonistene ville komme dårlig ut sammenlignet med lønnsmottakerne. Det er mange år til det eventuelt kommer, så om det blir aktuelt får vi lage et system som fanger opp problemet når eller om det kommer da. Det nytter ikke å være så treg på labben som Frp har vært til å forslå endringer. En hel periode har de sittet uten å komme med forlaget som i alle fall i denne perioden kunne løst problemet.

4. Ingen forskrift som sier at årets forhandlingsresultat bare skulle bli 0,38 prosent.

Resultatet for pensjonsforhandlingene har forskriftsmessige føringer for resultatet. Men ikke slik at det var nødvendig at pensjonistene i årets oppgjør skulle ende opp med 0,38 prosent. Dette er det helt og holdent et forhandlingsresultat Frp og Høyre selv må ta inn over seg. Rammen for lønnsveksten i industrien vil bli 2,4 prosent.

5. Ni av ti pensjonister vil tjene på arbeiderpartiets skatteforslag

Frp gjør et nummer av at pensjonistene må betale økt skatt i Arbeiderpartiets nye skatteforslag. Jeg mener det er like riktig at en pensjonist med en million i inntekt må betale litt ekstra til fellesskapet som at en lønnsmottaker med en inntekt på en million i året skal gjøre det. Det er jo ikke de pensjonistene med de laveste inntektene som skal betale mer. Noen med store formuer kan få en liten økning også i disse gruppene.  9 av 10 pensjonister vil få lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiets opplegg. Med Arbeiderpartiets skatteopplegg vil de med mer enn 600.000 og mer i inntekt få økte skatter. De under 600.000 det samme eller reduserte.

Tidligere om pensjon og Frp:

Odd Erik Hansgaard: Ungdomsorganisasjoner på høyresiden fremstiller eldre som tyver

Leif Sande: Enkepensjon foreslås fjernet. Pensjonistene protesterer.

Leif Sande: Pensjonistene sviktes av Høyre og Frp

Leif Sande: Når de som skrek om pensjonsranerne selv er blitt raner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *