Nobelkomiteen: smålig om en ikke kan sikre Carl I. Hagen en plass. Fred er like viktig som kuler og krutt og økonomi.

Har aldri vært noen tilhenger av Carl I Hagen, men nå føler jeg behov for å gi han støtte. Han er foreslått som medlem av Nobel-komiteen fra Frp. Men i og med at han er vararepresentant til Stortinget mener mange at han kan bli mistenkt for å ikke være uhildet i forhold til vårt øverste politiske nivå når han skal være med å beslutte hvem som skal få fredsprisen.

Det bør være et et skille mellom Nobelkomiteen og Stortinget.

At fredsprisen ikke skal være en pris på vegne av det politiske Norge tror jeg alle er enige om etter de ydmykende sakene vi har sett. Prisen til Liu Xiaobo var riktig å gi, men på grunn av  at China oppfattet prisen til å bli gitt på vegne av det offisielle Norge,  skapte prisen problemer i forbindelsen mellom Norge og Kina.

Det er etter min menig riktig å ha et skarpt skille her. Nobelprisen blir redusert om den kun skal tildeles folk fra nasjoner som ikke kan ødlegge Norges offisielle forhold til landet. Og den vil også minste betydning om den blir oppfattet som en pris som uttrykker Norges offisielle holdning til det prismottakeren står for. Det må være en distanse.

Denne har ikke vært god nok og det er bebudet klarere skiller. Jeg synes argumentasjonen om at en vararepresentant/representant til Stortinget ikke bør være i Nobelkomiteen står seg (og kanskje andre), og det må bli slik i praksis når mann får på plass et skille.  Men så langt har ikke dette vært konsekvent praksis.

Om du ønskjer å bidra til leifsand.no så klikk her.

Andre enn Hagen har fått fritak fra mer betydningsfulle verv.

Den andre problemstillingen er om man som vararepresentant/representant til  Stortinget kan fritas for slike verv i perioden.  Hagen har foreslått at han fritas og da går inn som medlem i komiteen. Her er heller ikke praksis entydig og det blir vist til at såvel Jens Stoltenberg og Børge Brende ble fritatt for å bekle internasjonale verv. Litt retorisk vil jeg si;  det må da være like greit å frita noen for å jobbe med fred som for å jobbe med bomber, krutt og økonomi.

Å få fritak for å ta et verv i forsvarsalliansen vår NATO, synes jeg må være greit. Slike verv får man ikke om man ikke har eller har hatt,  en viktig posisjon i landet en kommer fra. Denne hadde ikke Norge fått om ikke Stoltenberg hadde fått fritak.

Men når det gjelder Børge Brende sin permisjon for å bli leder for Word Economic Forum er jeg mer betenkt. Viktigheten av den permisjonssøknaden henger langt lavere enn enn en permisjonssøknad for å få permisjon for å delta i Nobelkomiteen spør du meg

Word Economic Forum beskrives slik i:

Verdens økonomiske forum (engelsk World Economic Forum (WEF), tysk Weltwirtschaftsforum (WWF), fransk Forum économique mondial (FEM)) er en Genève-basert stiftelse. Stiftelsen arrangerer et årlig toppmøte som samler toppledere i de største bedriftene, noen nasjonale politiske ledere samt en del utvalgte intellektuelle og journalister. Toppmøtet holdes vanligvis i Davos i Sveits og samler omkring 2000 deltakere. Stiftelsen ble etablert i 1971 av Klaus M. Schwab, som er en sveitsisk professor i økonomi.

Uansett må man finn en løsning slik at Hagen kan bli med i Nobelkomiteen.

Så min konklusjon er at:

Vi må kunne legge godviljen til for å finne en løsning. Om det blir den ene eller den andre. Mange partier har satt sine tidligere topper inn i Nobelkomiteen, og det har lenge vært kjent at Hagen har ønsket seg denne plassen. Jeg tror ikke det vil bidra til noen tildelinger som er verre en de vi allerede har gjennomført opp gjennom årene. Det er pompen og prakten Hagen er ute etter, ikke noen dissenterrolle i Nobelkomiteen.

Ingen av innvendingene som har vært reist har vært basert på konsekvent praksis. Tvert om har andre med langt mer fremtredende roller enn å være  vararepresentant til Stortinget både fått plass i komiteen og blltt fritatt fra Stortinget. Det burde være lettere for en vararepresentant for å kunne få fritak enn en folkevalt.

Å ordne opp i hva som skal være fremtiden får en ta i etterkant, men nå må Hagen få sin plass i komiteen.