Nattskift -tillegget og mange arbeidsplasser forsvinner med dette

Dette er noe jeg har regnet med ville skje lenge, og som vi helt sikkert vil se mer av snart. Hvorfor går trøtt og sliten på et nattskift når man kan utføre jobben på nattskift på dagtid fra New Zealand. 

Fjernstyring utjevner tidssoner

New Zealand har en tidsforskjell til Norge på 12 timer. New Zealand er derfor helt ideelt til å legge nattskiftet på. Når en kontrollromsoperatør som styrer en plattform på sokkelen går av av skift klokken 19.00 om kvelden,  kommer dagskiftet på New Zealand og overtar, og ikke nattskiftet i Norge.

Det er sikkert ikke helt så enkelt som jeg sier det, men etter hvert som flere og flere ting lar seg fjernstyre vil det bli lagt tilrette for at dette ikke lenger styres av geografi, men av helt andre hensyn. For eksempel er det ikke helsemessig bra å gå nattskift, eller bedriften kan prioritere nærhet i beslutningsprosessen, eller prisen på arbeidskraft.

Les denne av John Ivar Liverød: Vi må slutte å logre for Kina og Østen for å smiske oss til handelsavtaler. La oss heller se på Mega-Cites i Skandinavia.

Skepsis mot fjernstyring

På sokkelen har det i lang tid vært diskutert fjernstyring av plattformer. Og litt etter litt har flere funksjoner blitt flyttet til land. Fagforeningene har alltid sagt at før man innfører pilotfrie fly, så skal det heller ikke det gjennomføres fjernstyring av plattformer som er folk ombord på. Den opplevde sikkerheten skal være like høyt prioritert for en oljearbeider som for en flypassasjer.

Vi ser allerede mange av funksjonene som inngår i den daglige driften i norske bedrifter er flyttet ut til lavkostland. Det klan være regnskap, lønn, og IT tjenester. Og det er iallfall ikke hensynet til folks helse som har vært utslagsgivende. Det har vært pris.

Om du ønskjer å bidra til leifsand.no så klikk her.

VG og andre tar nattskift i Sydney på dagtid.

Og så ser jeg her en dag at både VG og NTB har etablert seg i Sydney i Austalia. Her er tidsforskjellen til Norge 10 timer. Og dette er ikke for å dekke nyhetsbilde i Australia, men for å dekke det som skjer på nattestid i Norge og resten av verden. Kvaliteten på tjenestene vil bli bedre ved å ha folk som kan følge natten som ikke er trøtte og uopplagte.

-Når vi blir to journalister i Sydney betyr det at alle nattevaktene i utgangspunktet kan tas herfra, og at vi normalt ikke vil ha behov for nattevakter i Oslo,  sier Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG. Ikke bare fungerer det – det gir bedrejournalistikk å sitte på andre siden av jorda, mener nyhetsredaktøren. – Grunnleggende sett er det bedre forutsetninger for å jobbe på dagtid. Skal man jobbe nattevakter i Norge må man snu døgnet, noe som for mange er krevende.

Fra M24:  VGs nattovervåking fra Sydeney

Slik blir det nok mer av. Og det innebærer endringer. Det kan betyr at nattskiftene i Norge erstattes med dagskift på New Zealand, og at nattskiftene på New Zealand erstattes med dagskift i Norge.nattskiftene i Norge erstattes med dagskift på New Zealand, og at nattskiftene på New Zealand erstattes med dagskift i Norge. Det kan være bra. Men det kan også bety at norske arbeidsplasser flyttes østover og vi får ingen tilbake fordi fordi det er det aller billigste for arbeidsgiveren. Det er iallfall ingen grunn til å akseptere at arbeidsplasser flyttes ut selv om VG mener det er en suksess for dem å gjøre det på sin måte. .