Norge har reagert kraftig på at EU har tildelt seg selv kvoter i Svalbardsonen for å kompenser for de kvotene i sonen som Norge har gitt til Storbritannia. Kvoten som Norge har fastsatt for EU for 2021 er på  17.885 tonn, mens den kvoten EU har fastsatt selv er på 28.431 tonn. som man ser er forskjellen betydelig. Norge har tildelt Storbritannia rundt 5000 tonn i følge Nationen. Kvoten er fastsatt ut fra det fisket de hadde i 1977 da sonen ble opprettet (44 år siden).

Norge mener at EU må finne seg at kvotene reduseres da et av medlemslandene har meldt seg ut.

Norge truer nå EU med at vi vil gå sammen med Russland og si nei til at EU gis observatørstatus i Arktisk råd om de ikke gir seg. EU beskylder på sin side oss  for at vi samarbeider med Russland om å favorisere oss selv og Russland under kvotetildelingen.

Les omfattende sak i Fiskeribladet: Norge truer EU: Svalbardkonflikten kan ramme innpass i Arktisk Råd | Fiskeribladet