At Stortinget skulle gå til det skritt at de måtte saksøke regjeringen for sendrektighet må vel anses som utenkelig, men i EU skjer det. Bakgrunnene er at parlamentet mener kommisjonen ikke tar i bruk de straffe ordningene de har vedtatt skal brukes overfor land som ikke følger EUs regler. Straffeordningene går ut på at bevilgninger fra gjenreisningsfondet skal holdes tilbake inntil de retter seg etter EU regelverket. Det er først og fremst Ungarn og Polene som er aktuelle å straffe på denne måten.

Kilde: Europaportalen