Johan Casberg gikk til utlandet og vi tapte mange arbeidsplasser. Hvorfor lar vi dette skje?