Landsmøtet sier nei til sosial dumping og økte strømpriser.

Landsmøtet sier nei til sosial dumping og økte strømpriser.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet var svært bra. Vi fikk fattet en rekker gode vedtak som peker i riktig retning når det gjelder samferdsel, næringsliv, sosial dumping, olje- gass, kraftforedlende industri og mye mer.

Lofoten, Vesterålen og Senja i boks

Kan starte med å si: Arbeiderpartiet er for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Ikke la det være tvil om det. Måten vi har foreslått dette gjennomført på har fått tilslutning til både i  arbeidsgiverforeningene og fagbevegelsen. Vi starter med Lofoten i denne perioden. De øvrige områdene skal ses på i forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen. Og i en annen viktig del av vedtaket sier vi at det blir ingen utvinning om det ikke følger arbeidsplasser i nærområdene med. Dette er god gammel sosialdemokratisk politikkk

Nei til høyere strømpriser

Ellers er jeg svært fornøyd med måten partiet nå har tatt inn over seg problemene som økt krafteksport kan medføre for kraftforedlende industri. Og partilederen var klinkende klar på at sitat:

Det er samfunnsøkonomisk ikke riktig perspektiv hvis vi bygger kabler som fører til
at det blir dyrere med strøm Norge. Det må da inn i kriteriene, og det må vi si nei til.

Vi klarte imidlerritid ikke å få partiet til å be om ny konsesjonsbehandling av englandskabelen som Frp/Høyre har gitt konsesjon til. Grunnen var at mange mente at utbyggingen allerede var komtmet for langt. Så nå står kampen om Skotlandskabelen. Her har vi partiet i ryggen så den kampen skal vinnes. Vi vet at FrP og Høyre vil ha denne bygd også, men her skal de få kamp.

Det som også er bra er alle formuleringene i programmet om å bygge mer industri og kraftforedlende industri basert på vannkraft.

Nei til sosial dumping

Fikk også gode vedtak når det gjelder kampen mot sosial dumping på flere områder. Norsk Flyverforbund var godt fornøyd med de tiltakene partiet vedtok for å dempe dumping innen luftfarten. Sjømannsorganisasjonene meget godt fornøyd med vedtakene om å se på allmenngjøring på sokkelen,  og Industri Energi godt fornøyd med vedtaket om at arbeidsmiljøloven skal gjøres gjeldende på flerbruksfartøy.
Partiet vedtok også at når det gjelder reglene om midlertidige ansettelse som kom under Frp/Høyre regjeringe så skal det reverseres. Som Jonas sa, var det en ting som skulle være midlertidig så var det dette regelverket. Vi vedtok også å Innføre kollektiv søksmålsrett på nytt.

Arbeidsinnvandring

Alt dette er meget gode vedtak og vil hindre at utlendinger tar jobbene våre fordi de underbyr oss. Dette er gode verktøy i kampen mot FrP og Høyre. De lager et stort nummer av at arbeiderpartiet vedtar at mindreårige som blir 18 år ikke automatisk skal sendes ut av Norge,  og prøver å fremstille det som om  at dette fører til en flom av innvandring. Det har knapt noen betydning i et slikt perspektiv. Det er bare skalkeskjul fordi de selv nekter å innføre tiltak som vil demme opp for stor arbeidsinnvandring. Den er slik innvandring basert på sosial dumping som er farlig, og her jobber de mot. Velgjørerne deres i valgkampen liker ikke slike tiltak.

Vi satser på CCS i klimakampen

I Klimapolitikken er jeg særdeles fornøyd med understrekningen av at vi skal legge oss på EUs regelverk. Den sterke understrekninger av CCS (lagring av CO2) er også midt i blinken.

Bompenger

Til slutt vil jeg nevne vedtaket om at staten skal bidra med 70 prosent av kostadene i byvekstavtaler mellom Staten og Storbyene.  Dette er bra og vil gi mindre bompenger for dem som skal inn til byene. Det må også gi muligheter til å bygge tilførsels veier uten ytterligere bompenger.

Stengt for kommentarer.