Dattera til Hagen og Torbjørn Berntsen

Gamle Berntsen er på krigsstien. Stein Erik Hagen får gjennomgå. Jammen på tide at noen sier ifra om sytet til de rikeste. Berntsen har fortsatt pondus. Og det helt rett som han sier. Finnes det kjøpekraft så vil det alltid noen som vil handle. Det er ikke slik at disse  rikeste stiller opp for å gi oss andre arbeidsplasser. Vi har et system, der vi har ulike oppgaver. Og den ene er like viktig som de andre. Ingen kapitalist hadde kunnet overlevd i noe som helst samfunn hadde det ikke vært for at samfunnsinstitusjonene stiller opp for dem

Dattera til Hagen som måtte flytte på grunn av formueskatt

Vi har hørt om dattera til Hagen som måtte flytte til Sveits på grunn av den forferdelige formueskatten.

Til Dagens Næringsliv 7.8.17 beklager Hagen at hun måtte flytte og sier dette:

Det er selvsagt også mange andre grunner til at man blir boende utenlands enn formuesskatten, men den er utvilsomt en av årsakene. Datteren min har bodd i Sveits i åtte år og har spart 2,2 milliarder kroner i formuesskatt på å flytte ut av landet.

Og til avisen sier at han

åpner for at datteren flytter hjem om formuesskatten fjernes.

Stakkars folk skal vi tro. Men nå har de fått gjennomgå av Berntsen. Og nå er historien en annen

Dattera til Hagen som flyttet til Sveits fordi mannen jobbet der.

Til VG i dag sier han at  datteren Caroline Hagen Kjos flyttet til Sveits fordi mannen hun er gift med hadde fast stilling og bopel i utlandet og sier videre.

i henhold til internasjonale skatteavtaler skal man i hovedsak skatte til det landet man bor i. Caroline betaler skatt til Sveits som vanlige sveitsere, og er en betydelig bidragsyter til det sveitsiske samfunnet. . Hagen fremholder på sin side at datteren ikke flyttet til Sveits utelukkende for å spare skatt. Han mener det da ville vært langt mer gunstig å flytte til for eksempel Sverige eller England.

Sånn er det altså. Det var ikke formueskatten likevel. Tvert om har dattera flyttet til Sveits for å bo sammen med mannen sin som jobber der. Og hadde det vært formueskatten hun hadde tenkt på hadde hun flyttet til en helt annet land. Tenk å bruke datteren sin slik i en kampanje. Bare for å presse fram skattereduksjoner.  Sympatien min for dattera økte etter dette, og for faren sank den ikke så mye mer heller, for den var allerede ganske lav.

Ingen slår Berntsen

Men ingen slår Berntsen. Det finnes ingen grunn til at noen skal bli rikere og samtidig som andre blir liggende på bunn. Etter Hagen hadde fått skattekuttene fra Erna brukte han 50 millioner på å feire burdagsdagen sin.

Les dagens VG: Hagen og Berntsen i full skattekrig