Er du mellom 15 og 29 år er det mulig at du vies litt ekstra oppmerksomhet til neste år. Da har EU bestemt at det skal være ungdommens år og det er mulig at også vil omfatte Norge som en konsekvens av EØS-avtalen. Det LO Brusselkontor som skriver dette. Et av de mer konkrete fo …

Kilde: EUs ungdomsår 2022 | Landsorganisasjonen i Norge