Barbados-registrerte Wilson Maas i Trondheimsfjorden

Høyre er ikke en gang på sporet av å kunne sikre sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår

Det har vært en disputt de seneste dagene om hvem som kan gjøre mest for sjøfolkene på norsk sokkel og i norsk farvann. Plutselig ser det ut som om både Høyre og Frp har kommet på banen med at de kan være med å utrede en sikring av norske lønns- og arbeidsvilkår ved å si at alle som jobber i norsk farvann skal motta denne lønnen.  Aldri før har de vært i nærheten av å kunne gå for noe slikt, men når valget nærmer seg så er de der.  Men med så mange forbehold at det står ikke til troende.

Høyre har ingen troverdighet når det gjelder å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle i norske farvann

Ove Trellevik fra Høyre sier på bloggen sin:

En utredning av norske lønns- og arbeidsbetingelser på norsk sokkel og i norsk farvann må også vise mulige negative handelsmessige virkninger av økt proteksjonisme for Norge i et bredere perspektiv, og hvordan økt proteksjonisme i skipsfarten kan påvirke også andre eksportnæringer negativt.

Les Ove Trelleviks Blogg:  Høyres maritime politikk

Hele bloggartikkelen oser av negativitet til forslaget om å sikre norsk lønns- og arbeidsvilkår for alle i norsk farvann. Han kaller det fortsatt proteksjonisme og er mer opptatt av de handelspolitiske virkningene. Det er omtrent som en kopi av Rederiforbundet. Vel, vel de får tro på han de som vil, men med en fortsatt Høyre og Frp regjering har jeg ingen tro på det blir noen sikring av norske lønns- og arbeidsvilkår. Lurer bare på hva unnskyldningen vil bli.

Utvidelsen av fartsområdet til NIS koker bort i kålen på grunn av dispensasjoner

De skryter også veldig av at de har fått utvidet fartsområdet til NIS. Er ikke sikker på at dette er veien å gå, hverken for Color Line eller andre som er blitt innlemmet i NIS. Nå ser vi også at lovbestemmelsen om at NIS registrerte skip skal ha norske kapteiner uthules. Aldri i historien har det vært gitt så mange dispensasjoner til «ikke EØS» borgere som nå med denne regjeringen. Dersom dette skal fortsette er det jo ikke stor hensikten å ha fått til nettolønnsordning også i NIS.

I fjor sendte Sjøoffiserene dette kravet til regjeringen:

Regjeringen har i forskriften et verktøy til å få arbeidsledige sjøoffiserer over i arbeid, nemlig ved å håndheve forskriftens hovedregel. Landsmøtet ber om at regjeringen tar i bruk dette verktøyet og umiddelbart strammer inn på dagens praksis.

7. desember 2016 kom svaret, signert avdelingsdirektør Gaute Sivertsen. Departementet mener praksisen bør videreføres slik den er i dag.

En omlegging av dispensasjonspraksisen vil medføre at NIS-registeret blir mindre konkurransedyktig.

Statssekretær Dilek Ayhan fra Høyre sier det slik til Sysla:

Det følger av gjeldende regelverk at det er anledning til å dispensere fra kravet om EØS-kaptein om bord på NIS-skip, og jeg har tillit til at Sjøfartsdirektoratet praktiserer dispensasjonsadgangen i henhold til regelverket hvor det fremgår at beredskapshensyn kan tas. Det er ikke vurdert å stramme inn på dispensasjonsadgangen, skriver hun i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Videre skriver Sysla:

Ayhan mener tilskuddsordningen for sjøfolk og oppmykningene i fartsområdebegrensningene skal være tilstrekkelig for å bidra til at norske rederier velger norske sjøfolk.

Som man ser av dette er konkurransedyktigheten til NIS viktigere enn at norske kapteiner får jobb, slik de har rett på etter lovverket.

Så dersom ikke dispensasjonrutine skjerpes inn, får ikke norske offiserer jobb selv med nettolønnsordning.

Les denne på Sysla: Frp og Høyre har satt rekord i antall dispensasjon til fordel utenlandske sjøfolk

Og for sjøfolk på sokkelen og langs kysten, er det er heller ingen antydning til at Høyre har noen som helst intensjon om å innfri kravene om å sikre lønns- og arbeidsvilkår for alle i norsk farvann. Å forplikte seg til å sitte i et utvalg, men med armene full av forbehold har jeg ingen tro på.

De er ikke engang på sporet av å ville få til noe.