Mongstad

Per Lerøy peikar på store muligheiter for industrivekst i Nordhordland, men det kjem ikkje av seg sjølv.