Ketil Solvik-Olsen making a point

At han nå tar pengene fra andre veiprosjekter for å bygge vei hjem forundrer ikke

Jeg har skrevet flere saker om Ketil Solvik-Olsen, og har arrestert han i flere sammenhenger og min konklusjon er at han er en stor bløffmaker når det gjelder hva han har fått til. Jeg er overbevist om at det vil komme enda flere lik ut av skapet så snart valget er over.

Nå de siste dagene kommer det også frem at han har tatt over 80 millioner fra veiprosjekt som skulle bygges ut senere, for å fokusere på veiutbygging i sine lokale hjemtrakter. Han har etter hvert fått så mange ufortjent gode tilbakemeldinger at han er begynt på blir immun mot kritikk (høy på pæra).

Saken slik den ble fremstilt av BT:  Slik lot han veien hjem til Rogaland snike i køen

Tallkunstneren

Mesteparten av dagens planer er laget av Magnhild Meltveit Kleppa. Ketil Solvig-Olsen viderefører bare historiens største veisatsing. Fra 2006 til 2013 økte veisatsingen med nesten 90 prosent.

Da sittende regjering la frem sitt første samferdselsbudsjett for 2015 var de redelige og sammenlignet det med det siste samferdselsbudsjett lagt frem av de rødgrønne. Økningen var på 6,7 milliarder, se graf fra 2014. På linje med rødgrønn økning fra 2013 til 2014. Men etter dette har økningene dabbet av og hva gjør en tallkunstner da? Jo, skifter ut tallgrunnlaget. Nå sammenligner regjeringen sitt forslag til samferdselsbudsjett med de rødgrønne sitt nest siste samferdselsbudsjett, se graf fra 2016. Som du kan se av regjeringens tall er det snakk om en økning fra 47,9 til 62,4 milliarder (30%). Allerede i 2016 presenterte han dette som en 50-prosents økning.

Solvik-Olsen har mistet kontroll på veiutbyggingen

VG har, 15. august 2017, et oppslag om at det brukes mye penger på veg, men at det kommer til å bli bygd mindre vei. Det er ikke det vi hører av Solvik-Olsen. Bakgrunnen for oppslaget er den enorme kostnadssprekken det ligger an til med dagens kalkyler over prosjektene som inngår i Nasjonal transportplan, NTP. Vi skal bygge veier for 1064 milliarder.  I VG står dette:

I Nasjonal Transportplan er det nevnt i en bisetning at prislappen på veiprosjektene i snitt har blitt 40 prosent høyere. I juni skrev VG at mange av prosjektene i transportplanen går med stortap

Les mer om det her: Solvik-Olsen har mistet kontroll med kostnadane

Femten veiprosjekter i fare

I følge en rapport fra Oslo Economics, på bestilling fra Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke, er det hele 15 prosjekter som står i fare for å ryke helt ut av Nasjonal Transportplan dersom man ikke får gjort noe med dagens galopperende kostnader. Se hvilke prosjekter det gjelder.

Les om nye E6 i Gudbrandsdalen som stopper midt inni skogen

Kostnadene øker med selskapet Nye Veier

Nye veier har allerede møtt på mye motbør. Det er ikke alle som synes at nye motorveier skal bygges uten belysning. Det er heller ikke alle som synes det er greit med smalere veier. Og vi trenger i alle fall ikke et eget selskap for å kutte veilys og bygge smalere. Direktør i Statens veivesen Terje Moe Gustavsen sier det slik:

Det kan bli dyrt å bygge billig dersom utgiftene til drift og vedlikehold blir store. Og hensynet til trafikksikkerhet er sentralt i all planlegging og bygging av veier.

Men alt glir inn i den store veibyggerbløffen til Solvik-Olsen. Selv om de kutter standarden, og lager dårligere veier, øker kostnaden. Jeg skriver mye om det her: «Kan du ta denne mannen en gang for alle. Han er den verste av de verste»

Vestlandet er nedprioritert

Det har kommet skralt med midler til Vestlandet, utenom Bryne tilsynelatende. I inneværende periode er det kun Sotrasambandet som har fått tildelt midler i Hordaland. I Nordhordland har Frp og Høyre sviktet totalt. Oppstart av Vågsbotnen – Norhordlandsbrua var i de rødgrønne sin transportplan satt opp i perioden 2018 til 2023. Solvik-Olsen har utsatt den til perioden 2024 til 2029, men den kan utsettes enda lenger om de får sprekk på andre veiutbygginger.

Mer talltriksing

Bergens Tidende avslørte at det lå talltriksing bak bløffen om at Vestlandet hadde fått mer enn Østlandet. Bergens Tidende sa det slik:

 Frp trikset som gjør at vest får mer enn øst

Det han har gjort er å lage begrepet «det sentrale Østland». Dette området består kun av Oslo og Akershus. Så sammenligner de det med Vestlandet som er Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, uten å ta med intercitysatsingen til 140 milliarder. Les mer om talltriksingen her.

Bompengebløffen

FrP skulle fjerne bompengene. Siv Jensen uttalte at «Bomstasjoner er gratis så lenge Frp sitter i regjering». Det som har skjedd er at tallet på bompengeprosjekter har vokst fra 170 til 233 i perioden med Solvik-Olsen. I de kommende årene er det lagt opp til å kreve inn 281 milliarder kroner i bompenger i henhold til bladet motor. Helge Andre Njåstad holder liv i bløffen når han sier klart til Bergensavisen at Frp vil fjerne bompengene neste periode. Erna Solberg sa det slik:

Utfordringen er at løftet til Frp aldri var realistisk å gjennomføre, og det vet de, innenfor en ansvarlig politikk.

Til tross for at det er brukt oljepenger mer enn noen ganger før, har de ikke klart å kutte bompenger. Å avvikle noen bompengeprosjekter fordi de snart skulle legges ned likevel, og fremstille det som kutt, er jo bare tull. Tidlig i valkampen skrev jeg om Nasjonal Transportplan med mye bompenger, Olsens symbolpenger og den store bløffen.

Bløffmakeren selv

I februar ble han stoppet av en TV2 journalist på flyplassen i Tromsø og ble stilt noen spørsmål. Solvik-Olsen løy han rett opp i fjeset og Journalisten uttalte etterpå at:

Dette er det verste jeg har opplevd i min karriere som journalist. Jeg ble bløffa rett i ansiktet av en minister og en folkevalgt stortingspolitiker. Vi visste at E8 utbyggingen var inne i transportplanen og at det var derfor de kom, likevel lyver han meg rett i ansiktet.

Se dette innslaget fra TV2: Solvik-Olsen tatt på ferksen i lyving