Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide

Skam, skam, skam Solberg, Hareide og Skei Grande

Det er mange av oss som blir sinna når Listhaug kommer med sine polariserende utspill. Vi i Arbeiderpartiet ønsker også en streng og rettferdig innvandringspolitikk, men den må være anstendig. Det finnes flere argument for at vi må begrense innvandringen til Norge, men det er ikke nødvendig å krenke menneskeverdet til de som kommer hit av den grunn. Det er det Listhaug inviterer til med sitt «vi er bedre enn disse menneskene» språk.

Svakt av Erna å ikke ta avstand fra Listhaug

Jeg synes det er meget svakt at Erna Solberg ikke kan korrigere en minister som skaffer seg velgere ved å systematisk spille på frykten for at det skal komme andre mennesker, med en annen religion til Norge for å overta.  Det ser tvert om ut som hun applauderer det.  Når Listhaug kommer med slike utspill ser man med en gang på debattssidene på Facebook at folk følger opp, bare med den forskjellen at det blir langt mer vulgert enn hos orginalen. Disse debattene krenker uten tvil menneskeverdet til innvandrerne. Og når en ser mange av de rasistiske utsagnene som florerer,  så kan du gå inn på profilen til vedkommende, og svært ofte vil du finne at vedkommende er med i en eller annene av disse «Vi liker Listhaug sidene » som det er flere av.

Forstår ikke at vanlige Venstre- og Krf-folk kan stemme på Venstre og Krf etter dette

Kritikken min rammer enda mer Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide. De vet at det er Listhaug som må vinne valget for dem. Da må en ha lov å si at både Solberg, Hareide og Skei Grande henter inn gevinst på oppførselene til Listhaug . Og uten å ta avstand,  ja så støtter de henne. Og ikke bare det. De tvinger velgerne som ønsker å stemme Venstre eller Krf til å støtte Sylvi Listhaug. Dette vet jeg det er er mange som ikke ønsker.

Bryter menneskeverdet

Menneskerettserklæringen ble vedtatt av FN i 1948. I første artikkels står dette: «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd».

Når en hører debatten om mennesker som kommer til Norge fra Midt-Østen og Nord-Afrika i dag så ligger argumentene som brukes er i mange tilfeller langt utenfor den rammen som artikkel 1 legger opp til. Argumentene som brukes kan rett og slett være ganske brutale.  En slik debatt kunne vi ikke hatt i Norge i offentligheten for 20 år siden.

Polarisering

Listhaug spiller nettopp på dette «vi og dem». De går med hijab, vi går ikke med hijab, de er undertrykt, vi er ikke undertrykt, de bæres på gullstoler, vi blir plyndret gjennom eksport av trygdeytelser. Og så kan du fortsette. I hele denne opplistingen klarer hun ikke finne en positiv ting å si om kulturen i Midt-Østen eller Nord-Afrika.

Kanskje Listhaug selv klarer sånn noenlunde å holde en balanse når hun uttaler seg.  Men det er ikke tvil om at svært mange av de som drar næring av måten hun fremstår på,  har mer eller mindre rasistiske tendenser. Det er bare å ta inn kikk inn på Facebook så finner en det. At Høyre, Krf og Venstre må fremstå som støttepartier for dette er skammelig.

Les denne saken fra NRK Listhaug og polarisering