Solvik-Olsen Bom

«Kan du ta denne mannen en gang for alle. Han er den verste av de verste»

Det er skummelt å kritisere Solvik-Olsen. En del Frp-ere går over alt som heter grenser når det gjelder å skjelle ut folk. Ingen må kritisere «gudene» deres, enten det er Listhaug eller Solvik-Olsen. Jeg har etter hvert fått stengt ute de verste, men det kommer fortsatt nye. Slik som han her. Når han ikke får de svarene han liker hos meg, da sender han bud på ministeren med følgende melding:

Kan du ta denne mannen en gang for alle. Han er den verste av de verste

Jeg har mange gode venner som er Frp-ere, men så stygge i munnen som de jeg har møtt inne på Facebook, har jeg aldri opplevd tidligere.

Men jeg har ikke tenkt å gi meg!

Les denne: Ketil Solvik-Olsen har mistet kontroll med veibyggingen. Nå kan vi bli straffet.

Solberg sier at Frp selv var innforstått med at løftet om å fjerne bompengene var urealistisk.

Og alle må etter hvert se at veibyggingsløftene til Frp er basert på en gigantisks bløff. På Torgmøte i Bergen mandag prøvde en Frp-er å få Erna Solberg til å si at det var Høyre som hadde hindret Frp i å få gjennomført løftene om å fjerne bompengene. Vedkommende fikk klart svar fra Solberg som sa:

Utfordringen er at løftet til Frp aldri var realistisk å gjennomføre, og det vet de, innenfor en ansvarlig politikk.

Og til tross for at det er brukt oljepenger mer enn noen ganger før, har de ikke klart å kutte bompenger. Å avvikle noen bompengeprosjekter fordi de snart skulle legges ned likevel, og fremstille det som kutt, er jo bare tull.

Styrehonorarene i bomselskapene vil øke

Nå skal tallet på bomselskap kuttes fra 60 til 5. Hvordan kan man vite at dette blir mer effektivt og lønnsomt? Stort, er på langt nær alltid bra. Det eneste man er sikker på, er at det kommer inn fem nye styreledere, med styrehonorar langt over det som har vært vanlig i bomselskaper. Jeg er helt sikkert på at noen av disse kommer med bakgrunn fra Frp. En slik organisering sier meg først og fremst at Solvik-Olsen legger opp til at bompenger er kommet for å bli en gang for alle, og han prøver å profesjonalisere det hele. Han har selv ingen tro på at han skal kunne få avvikle bompengene etter valget, og bli nødt å fjerne alt dette fordi det ikke lenger er noen bompenger å kreve inn. Og at noe av dette skal komme bilistene til gode har jeg ingen tro på.

Det nye superselskapet «Smale veier»

Den store gimmicken er det nye selskapet Smale veier. Hvorfor jeg kaller det Smale veier og ikke Nye veier,  vil dere se nedenfor. Som alltid når Staten skal etablere et nytt selskap, starter en med å finne en styreleder og tilby han et kjempehonorar. 800.000 for å være styreleder i et selskap med ca. 90 ansatte er vel meget bra. Og daglig leder får en klekkelig lønn på 2,3 millioner. Direktørene i snitt 1,8 millioner.  Men det mest oppsiktsvekkende er faktisk at de ansatte er representert med et sentralsytemedlem i Frp. Det er sjelden kost.

Oppstarten ble mye dyrere enn antatt, og Statens veivesen,  som nå mister oppgaver, måtte ta ekstraregningen på 60 millioner som de måtte spare inn på drift- og vedlikehold. God start for et selskap som tar mål av seg til å drive billigere enn veivesenet.

Så er det startet. Og før det har levert noe som helst er Solvik-Olsen ute og sier, at han vil spare 30 milliarder og 20 prosent i forhold til om veivesnet skulle gjort jobben. Dette er regnet i forhold til hva Solvik-Olsen anslo veiprosjektene til om de skulle bli bygd av Statens Veivesen. Departementet mente det ville vært 148 milliarder. Så har «smale» veier påtatt seg å bygge veiene for 130 milliarder. Fordi de skulle være så effektive. Men så sitter de seg ned og gå gjennom dem på ny,  og noe av det første de gjør er å  annonsere overskridelser. Til Motor 26. april sier Nye Veier-direktør Finn Aasmund Hobbesland at:

Han understreker også at en ny kostnadsberegning viser at totalsummen i Nye Veier-prosjektene blir 148 milliarder – som er 18 milliarder mer enn opprinnelig budsjettert.

Så da er vi oppe igjen i det beløpet som det ble kalkulert til om Statens veivesen skulle gjennomføre det:

Før de er begynt må de starte å spare inn budsjettoverskridelser på 18 milliarder

Så før de er begynt er de tilbake til start og må fine innsparing på 18 milliarder får å slippe tap. Skal vi ned i de 30 til Solvik Olsen må de ytterligere spare inn 12 milliarder for at Solvik-Olsen sitt rengestykke skal stemme. Og dette skjer før selskapet omtrent har startet.  Tallene til Solvik-Olsen er en drøm, og har ingenting med virkeligheten å gjøre. Jeg har sett mer enn nok av fantasibudsejtter som har endt i forferdelsen. Dette kan like gjerne være et av disse. For se hva de skal spare penger på. Sakset fra Aftenposten 27.mars 2017

  • Droppe veibelysning over lange strekninger.
  • La terrenget ta seg av dreneringen i stedet for å bygge lukket drenering langs utvalgte strekninger.
  • Redusere veibredde. (Derfor sier jeg «smale» veier)
  • Redusere krav til sikt.
  • Redusere tykkelsen på asfaltlagene.
  • Lage enklere frostsikring på utvalgte strekninger.

Jeg tviler sterkt på at folk er klar over dette. 30 millioner spart på slike tiltak. Og Nye veier har allerede møtt på mye motbør. Det er ikke alle som synes at nye motorveier skal bygges uten belysning. Det er heller ikke alle som synes det er greit med smalere veier. Og vi trenger i alle fall ikke et eget selskap for å kutte veilys og bygge smalere. Direktør i Statens veivesen Terje Moe Gustavsen sier det slik:

Det kan bli dyrt å bygge billig dersom utgiftene til drift og vedlikehold blir store. Og hensynet til trafikksikkerhet er sentralt i all planlegging og bygging av veier.

Men alt glir inn i den store veibyggerbløffen til Solvik-Olsen

Og bløffen fortsetter inn i denne valgkampen.

Og mens bompengeselskapene skal reduseres fra 60 til 5 har tallet på bompengeprosjekter vokst fra 170 til 233 i perioden med Solvik-Olsen. I de kommende årene er det lagt opp til å kreve inn 281 milliarder kroner i bompenger i henhold til bladet motor.

Og bløffen fortsetter med Helge Andre Njåstad som sier til Bergens Arbeiderblad at «vi kan investere mer av oljeformuen i infrastruktur i Norge», og han sier klart at Frp vil fjerne bompengene neste periode. Det betyr at de må finne inndekning for 23 milliarder kroner per år. De må gjerne tro på det de som vil. Jeg har ingen tro på det overhode. Her er jeg enig med Erna Solberg.

Dette blir som å gå til valg og love at vi ikke skal få regn i Bergen.

Og til slutt kan det være greit å minne på Siv Jensens  valgløfte fra 2009 der hun lovte å henge dette skiltet opp på alle bomstasjoner:

Bomstasjoner er gratis så lenge Frp sitter i regjering

Det ble jo ikke akkurat slik da.