Skål for fossile brennstoff. De er våre dagers steinredskaper, som skal bringe oss over til neste «alder».