Polen føyer seg etter EU-domstolen. Full seier for demokratiet. 

Polens president reverserte denne uken loven som i praksis ga regjeringen kontroll med Høyesterett, etter voldsomt press fra EU.

I august ga EU-kommisjonen Polen én måned på å reversere lovene som i praksis la polske domstoler under politisk kontroll.

19. oktober avsa EU-domstolen (ECJ) en midlertidig forføyning, der Polen ble pålagt å stanse implementeringen av de nye pensjonsreglene for dommere. Mandag kom så den endelige avgjørelsen fra ECJ, med samme konklusjon.

Bare timer senere signerte den polske presidenten, Andrzej Duda, den nødvendige reverseringen.

Trykket virket

Dermed ser det inntil videre ut til at trykket fra EU har fungert. Polen er ett av de…….

Les mer på Rett 24 : Polen føyer seg etter EU-domstolen