Sveits presses i retning av en EØS lignende avtale og får seks måneder på seg til å tilpasse seg.

EU setter nå Sveits under press. De har fått nok av tungvindte prosedyrer for å få implementert nye EU regler i det sveitsiske lovverket. Sveits har nå fått seks måneder på seg til for å opprette en ny avtale med EU.

I motsetning til Norge som har et fåtall, men omfattende avtaler med EU, så har Sveits over 120 avtaler på ulike områder som i sum utgjør mye av det samme som våre avtaler. Nå ønsker EU å samle alt dette under en rammeavtale. 

I dag er det slik at når EU foretar en endring så må man forhandle med Sveits for å få disse endringene inn i det sveitsiske lovverket. De mangler den dynamikken som vi har i EØS regelverket.  Dette tar tid og det ønsker EU å endre.

Den nye avtalen skal være klar, men på grunn av betydelig motstand i Sveits mot det som de oppfatter vil gå ut over suvereniteten er det ikke sikkert de klarer å få flertall for den nye avalen. En håper nå seks måneder skal gi en så pass lang tenkepause at sveitserne vil akseptere den. Som Brexit forhandlingene sier EU at ingenting i avtalen kan endres.

Sveits er i dag EUs tredje største handelspartner etter USA og Kina,. EU er den største partneren til Sveits.

På samme måtene  som vi ser under Brexit forhandlingene viser også dette at det ikke bare er å forsyne seg på øvre hylle. Ønsker en å være en del av det indre marked så må en akseptere smidige prosedyrer for å kunne opprettholde et likt regelverk. Det er forskjell på å være en del av dette markedet og det å ha tilgang til det.

 

EU Observer: EU gives Switzerland another six months for a deal