D-dag for Polen 

D-dag for Polen 

En årelang strid mellem Polen og EU om, hvorvidt Polens domstoles uafhængighed er truet nærmer sig sin afslutning. Afgørelsen er definerende for, om EU-Domstolen eller de nationale domstole har det sidste ord. Det skriver Weekendavisen.

Denne saken er lagt ut av EU representasjonen i Danmark og sakset fre en eller flere danske media. 

Konflikten mellem Polen og EU handler, groft skitseret, om hvem der har det sidste ord i fortolkningen af EU’s traktat og lovgrundlag – EU-Domstolen eller de nationale domstole? EU-Domstolen afgjorde i midten af juli, at et politisk udpeget ”disciplinærkammer” hos den polske højesteret er i strid med EU’s lovgrundlag, og fra EU-Domstolen lyder det, at disciplinærkammeret skal suspendere sin virksomhed øjeblikkeligt. Didier Reynders, EU’s justitskommissær, har givet Polen en frist til den 16. august. Herefter vil man have svar på, hvordan man agter at bringe forholdene i orden. Retter Polen sig ikke efter EU-Domstolens afgørelse, ”vil vi gå tilbage til retten og bede om økonomiske sanktioner mod Polen,” udtaler Reynders. Den polske forfatningsdomstol mener ikke, at disciplinærkammeret skal rette sig efter EU-Domstolen. I en separat sag har Polens regering endvidere bedt den polske forfatningsdomstol om at tage stilling til, hvorvidt EU-Domstolen har beføjelse til at blande sig, hvordan det polske retssystem er udformet. Der ventes afgørelse på dette spørgsmål i august. Piotr Buras, leder af tænketanken Europan Council on Foreign Relations i Warszawa, mener, at uden fælles standarder, så er EU’s juridiske system i fare. ”De polske domstole er også europæiske domstole. De afsiger domme i sager, der vedrører for eksempel danske statsborgere og danske selskaber og refererer til den samme, fælles lovgivning, EUslovkompleks. Hvis der ikke er en fælles standard, hvad angår domstolenes uafhængighed, vil det føre til en komplet ødelæggelse af EUs juridiske system,” forklarer Piotr Buras. Ekspert i europæisk politik og professor i statskundskab og jura ved Rutgers University i USA, R. Daniel Kelemen er endnu skarpere i sin vurdering. ”Det vil føre til ødelæggelsen af EU. Hvis man tillod ethvert medlemsland at vælge og vrage mellem, hvilke EU-love man ville respektere, og hvilke man bare kunne se bort fra, ville EUs love blot blive et sæt anbefalinger. Grundlaget for EU som en union baseret på retsstatsprincipper, anvendt på samme måde i alle medlemslande, ville være ødelagt,” siger R. Daniel Kelemen. Hos Polens regering ser justitsminister Zbigniew Ziobro EU-Kommissionens indblanding som værende ”Et tegn på en afskyelig kolonialistisk holdning over for Polen”. Ikke engang under russisk kontrol stod det sådan til i Polen mener Zbigniew. ” eg husker ikke en eneste sag, hvor en partisekretær i Moskva skrev til Wojciech Jaruzelski (polsk kommunistisk regeringschef, red.) eller en af hans efterfølgere og krævede, at han trak en retsafgørelse tilbage. (…) Selv dengang opretholdt man skinnet af polsk uafhængighed,” siger Zbigniew. Striden mellem EU og Polen har stået på siden 2015, hvor den nuværende regering efter sin valgsejr straks udskiftede medlemmerne af landets forfatningsdomstol med dommere, der delte regeringens nationalkonservative synspunkter. Cirka 3.500 polske dommere og anklagere har indsendt en underskrevet appel til de polske myndigheder, hvor de opfordrer Polen til at rette ind efter EU-Domstolens afgørelse og suspendere disciplinærkammerets virke.
Weekendavisen, s. 8 (30.07.2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *