14. april 2024

Kjære leser.

Dette er det sjette nyhetsbrevet jeg sender ut, og det er hyggelig at så mange ønsker å lese det.

Denne gangen skriver Arild Theimann om hvor avgjørende det er at vi holder på fellesskolen i Norge.

Knut Arne Sanden tar opp frustrasjonen i europeisk fagbevegelse over at det har blitt gjennomført altfor mange markedsløsninger og lagt for lite vekt på at folk skal ha gode liv.

Jørn Prangerød ser nermere på behovet for et eierskapsinstrument for bedrifter med staten som eier eller som medeier.

Jeg kommer med et innlegg der jeg provoserer Terje Søviknes, som sier det er utfordrende å støtte olje- og gassbransjen. Jeg mener det alltid har vært en utfordring. Den største utfordringen denne gang har vært at regjeringen og andre har opptrådt som om at oljevirksomheten nærmest skulle være over etter denne nedturen.

Jeg har også et kritisk innlegg fordi Enova ikke lenger skal kunne tildele støtte til CO2 reduserende tiltak i industrien, dersom målet kun er å få ned CO2 utslippene.

Hydro Husnes

Arbeidsplasser trues. Regjeringen vil nekte industrien støtte til å fjerne CO2.

Nok engang har Høyre og Frp gjort en endring som vil slå svært negativt ut for industrien.

Les mer.

Statoil-profilering på vei

Fagbevegelsen krever: EU må endres radikalt

Ungdomsledigheten bryter ned en hel generasjon, og pensjonister i Sør Europa ser at den pensjonen de jobbet i 40 år for å få forsvinner.

Les mer.

Fellesskolen gjør Norge bedre

I fellesskolen møtes barn og unge med ulik bakgrunn, fra ulike samfunnslag, og lærer hverandre å kjenne. Dette gjør også sitt til at alle har interesse av å styrke kvaliteten på fellesskolen. Slik at alle barn sikres lik rett til best mulig utdanning.

Les mer.

Frp tar til fornuften, men Høyre fortsatt på bærtur

Frp tar til fornuften, men Høyre fortsatt på bærtur.

Høyre i et nøtteskall. Den frie konkurransen skal bestemme lønnsnivået.

Les mer.

Søviknes sier det er utfordrende å støtte olje- og gassbransjen. Har han fått nok allerede.

Olje- og energiministeren har rett i at en nedtur i oljeindustrien skaper utfordringene. Men det er ingenting nytt.

Les mer.

Enkepensjon foreslås fjernet. Pensjonistene protesterer.

Leif Sande | +47 901 10 701 | Personvern »