Det var stor stemning på medlemsmøte i Fedje Arbeiderparti da stortingsrepresentant Sverre Myrli fortalte om Arbeiderpartiets innsats på¨Stortinget for å få regjeringen til å legge frem en ny sak til Stortinget om fjerning av kvikksølv i U-864 utenfor Fedje. Myrli er Arbeiderpartets fraksjonsleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
Stortingsrepresentant Sverre Myrli og leder for Fedje Arbeiderparti Kamilla Bjerkholt Larsen (i bordenden) sammen med ivrige partimedlemmer

I forbindelse med budsjetter 2019 sendte Samferdselsdepartementet som da var ledet av SamferdselsministerKetil Solvik Olsen denne pressemeldingen.

U-864 ved Fedje skal tildekkast for å hindra framtidig kvikksølvforureining. Denne løysinga har lågast miljørisiko og er òg tilrådd av Kystverket og ei rekkje fagmiljø. I Statsbudsjettet for 2019 vert det sett av 30 millionar kroner slik at Kystverket kan starta arbeidet med tildekkinga, som er planlagt sluttført sommaren 2020. ut det denne pressemeldingen
Arbeiderpartiets reagerte på dette og fremmet forslag om at saken ble lagt frem som egen sak for Stortinget. Vi mente at dette måtte være absolutt siste utvei, og at det var for tidlig til å konkludere enda. Forslaget fikk ikke flertall da regjeringspartiene gikk imot. Likevel har initiativet ført til at Regjeringen har bedt om nye utredninger om hvorvidt det er kommet til ny teknologi som på en sikrere måte kan håndtere vraket.  Dette gir nye muligheter. Og fagmiljøene er allerede igang med å presentere modeller hvor dette kan gjøres på en god måte.
En ivrig Per Lerøy prøver å forklare hvodan ting kan skje.
Per Lerøy, ordførar i Austrheim kommune kunne fortelle om møte han hadde deltatt på i Kystverket. Her var han sammen med en gruppe frå subseamiljøet med Reidar Ulvøy, Jan Harry Moldøen og Kåre Tvedt  i spissen. Disse står i nær kontakt med verdens ledende subseaselskaper.
Etter møte med Kystverket var Lerøy svært optimistisk og mente at det var store muligheter for å få til en god løsning. Dette skapte god stemning på Arbeiderpartiets medlemsmøte.
– Ut fra det som kom frem i møte med Kystverket er nok den beste løsningen å heve hele ubåten, sa han.  Kvikksølvet er plassert i beholdere i kjølen av båten som er vanskelig tilgjengelig fra utsiden.
Mange av motforestillingene i den risikoanalysen som har blitt lagt til grunn hadde imidlertid blitt skutt ned kunne han fortelle. For eksempel er det ikke et argument at været er usikkert. Det gjelder alltid ved offshoreoperasjoner og det må selvsagt tas hensyn til. Mange slike selvfølgeligheter om hva som kan skje i verste fall har vært brukt som argument mot heving uten å ta hensyn til at det som kan skje i verste fall kan kompenseres for. En vaier kan ryke, men kun om den er feil på eller brukes feil. Ingenting kunne blitt gjort om slike motforestillinger skulle blitt brukt som uoverstigelige hindre.
Iverksettelse av risikoreduserende tiltak er endel av hverdagen offshore.  Det må legges til grunn under hevingen av U-864 også.
Det ble også tid til et besøk på trafikksentralen på Fedje
Leif Sande (til venstre), ordfører i Austrheim Per Lerøy, stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø, tidligere fylkesordfører Gisle Handeland, nestleder i Fedje Arbeiderparti Hans Erik Wåge. trafikkleder på Fedje trafikksentral Arnt Runar Sævrøy, stortingsrepresentant Sverre Myrli.