Det viktigste veiprosjektet nordover fra Bergen er E-39,  strekningen fra Vågsbotn til Klauvaneset. Det var svært hyggelig og viktig å kunne ha med seg Sverre Myrli og Kirsti Leirtrø på befaring  langs veien onsdag kveld og få fortalt dem hvor utsatt denne veistrekningen er. Sverre og Kirsti representerer Arbeiderpartiet på Stortinget og sitter i transport- og kommunikasjonskommiteen hvor Arbeiderpartiet har 4 representanter. Sverre er  leder for arbeiderpartifraksjonen,  og var den som foreslo at man skulle vurderer prosjektet framskyndet til oppstart i løpet av første seksårsperiode i Nasjonal transportplan. Det vil at  prosjektet skulle  påbegynnes i perioden 2018–2023, og ikke vente på en usikker tilværelse i planperioden  2024-2029 slik regjeringen hadde foreslått. 

Det er viktig å skape forståelse for utfordringene våre også hos politikere fra andre deler av landet. Selv om Sverre Myrli i forbindelse Nasjonal Transportplan var den som foreslo prosjektet fremskyndet,  hadde han aldri vært å sett på det.

At veistrekningen ikke har kommet på plass tidligere er ein stor skandale,  og det er på høy tid noe konkret blir gjort. Ni kilometer med dårleg vei,  høy trafikk (20.000 biler i døgnet) og hele 12,5 prosent av trafikken  er tungtransport. Nær 30 fullastede tankbiler med eksplosiv last fra Mongstad passerer på veistrekningen hver dag. På denne trange veien vil det også være et problem å få redningsmannskapet på plass i tilfelle en storulykke skulle skje i rushtrafikken. Veien mangler også løsninger  for fortgjengere og syklister. 

Dette er viktig nå at ikke denne saken mister fokus.  Det er helt uakseptabelt om strekningen Arna – Vågsbotn eller andre deler av Ringvei Øst skulle komme før Vågsbotn – Klauvaneset.  Arna – Vågsbotn er en vei av mye høyere standard og har langt lavere trafikk. Det tror jeg også jeg fikk vist våre storingsrepresentanter. 

De er veldig positivt at diskusjonen om trasevalg er kommet igang. Det er da viktig at det velges en løsning som best mulig lar seg kombinere med gode parkeringsmuligheter og bybanen som vil komme.