Det er enda uvisst hva resultatet fra forhandlingene om ny handelsavtale med UK ble. Men ut hva som skrives på cityam.no ser det ut som om vi har fått bedret vilkårene for fiskeeksport, mens bøndene tar regningen med svekket importvern på landbruksprodukter. Spennende å se EUs reaksjoner.

 

Kilde: cityam.com