Ungarn forlanger at myndighetene skal bestemme hvilke «sivil samfunn organisasjoner» som skal forvalte den delen av EØS-midlene som skal gå til slike organisasjoner. Norge medier fordelingen skal skje på et objektivt grunnlag uavhengig av myndighetene. Når man ikke ble enig om dette besluttet Norge å holde alle EØS-midlene på 2,3 milliarder kroner tilbake.

Kilde: Politikk, EU | Ungarn mister EØS-milliarder fra Norge