Arbeidet med Nord Stream 2 fortsetter og uttestingen vil starte neste uke. Dette skjedde etter at USAs president avlyste sanksjonene mot prosjektet. Prosjektet har vært svært omstridt og innen EU er det først og fremst Tyskland som har presset på for å sikre seg gasstilførselen fra Russland.

Motstanden har først og fremst vært begrunnet i at rørene kommer til erstatning for rør som i dag går gjennom Ukraina,  og i så fall vil disse føre til at Ukraina mister inntekter og kontroll over Russlands gasseksport. Dette er noe Russland benekter. De sier de vil opprettholde de eksisterende rørene også.

Kilde: Russia says Nord Stream 2 testing work to start next week – EURACTIV.com