Norge har gjort det svært godt i det foregående Horisont 2020, skriver forskning.no Så langt har mer enn 15 milliarder kroner gått til Norge i form av prosjektmidler til næringsliv, offentlig sektor og akademia.

De skriver også at prosjektene med norske deltakere har en samlet verdi på over 100 milliarder kroner og gir de norske aktørene tilgang på forskning og innovasjon som overstiger den norske kontingenten mer enn syv ganger.

– Dette er en viktig dag for Norge og jeg er veldig glad for at Stortinget nå har besluttet at Norge skal delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskning og innovasjon vil spille nøkkelroller når vi skal løse de store samfunnsutfordringene, og for å lykkes må vi samarbeide med og konkurrere med de beste, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit til forskning.no

Kilde: Norge skal delta i verdens største forskning- og innovasjonsprogram