Sveits er i ferde med å gjøre det samme som britene med sin farmasøytisk industri.

Sveits er i ferde med å gjøre det samme som britene med sin farmasøytisk industri.

Sveits farmasøytiske industri  vil ikke lenger få eksportere tollfritt til det indre marked siden Sveits ikke har klart å blei enig med EU om ny avtale. Sveits vil på dette området heretter bli betraktet som et tredje land,  noe som gir et mye strengere byråkrati og betydelig kostnadsøkning. Ikke minst blir det mindre attraktivt for industrien å etablere seg i Sveits.

Sveits har verdens største farmasøytiske industri ut fra folketall. De 1.400 farmasøytiske bedriftene  sysselsetter  60.000 ansatte. Industrien bidrar til rundt 3 prosent av BNP, og 16,4 prosent av den positive handelsbalansen Sveits har med EU kommer fra denne industrien.

Nicolas Veron, medarbeider ved tenketanken Bruegel, sier til Bloomberg at etter Brexit har EU måtte bli mye strengere med hva det skal bety å være del av det indre marked, og hvilke fordeler det skal gi.

Kilde: Switzerland heads for Brexit-like EU clash with €227bn at stake – CityAM : CityAM

Stengt for kommentarer.