NORTURA; stolt sponsor av løsarbeid? Herland stiller spørsmål til Nortura.